Åfjordingene handler i Åfjord

Åfjordingene handler i Åfjord

Den store handelsundersøkelsen som nylig ble gjennomført viser at kundene er godt fornøyde med Åfjord som handlested. Det åfjordingen savner mest er en billig utstyrsbutikk av typen Europris eller Jula .

Åfjord Utvikling gjennomførte en stor handelsundersøkelse i tiden før og etter nyttår 2017. Responsen var god, over 300 svar kom inn, og svarene er oppløftende lesning for handelsnæringen i Åfjord. Spørsmålene i undersøkelsen handlet om handlevaner, utvalg, service og pris. Over dobbelt så mange kvinner som menn svarte på undersøkelsen, men det gjenspeiler kanskjen hvem i familien som bruker mest tid i butikkene?

Mest dagligvarer
Ikke overraskende er det dagligvarer folk handler mest av lokalt. Over 90 prosent svarte at de handler alt av dagligvarer i Åfjord, men svært mange handler også det meste av byggevarer, klær og utstyr lokalt. Under halvparten svarte at de handlet det meste av sistnevnte varegrupper utenfor kommunen.

Lite nett
Mange handler en del klær, utstyr og elektronikk på nettet, men de fleste oppgir andelen av netthandel til å være under 25 prosent av sin totale handel.

Lokalt er viktig
Det virker å være en relativt høy bevissthet om betydningen av å handle lokalt, nesten 60 prosent sier de handler lokalt fordi det er viktig. De resterende 40 prosent mener prisen er det viktigste og handler der det er billigst.

God service
Åfjordingene er fornøyd med måten de blir behandlet på i sine lokale butikker. Nesten 90 prosent sier de er ganske godt, eller meget godt, fornøyd med servicenivået.

Savner utstyrsbutikker
50 prosent av de som svarte oppgir dårlig utvalg i enkelte varegrupper som eneste hinder for å handle enda mer i sine lokale butikker, og når de ble bedt om å konkretisere hva de savnet er det kanskje ikke så overraskende at kjedenavn som Europris, Jula og Biltema går igjen.

Går på kafè
Det er viktig for de handlende at det finnes et godt serveringstilbud i sentrum. Over 90 prosent sier det er litt, eller svært viktig, å kunne gå på kafè mens de er på handletur, men nesten ingen savner søndagsåpne kafèer.

Info på nett
Nesten samtlige mener det er lett å finne informasjon om handelslivet i Åfjord, men over halvparten ønsker seg likevel en felles nettside for åpningstider, tilbud og aktiviteter.
Den store handelsundersøkelsen gir mye nyttig informasjon til den lokale handelsnæringen i Åfjord som nylig samlet seg i et forum for mer samarbeid og bedre samhandling.

Åfjord Handelsforum
Onsdag 11.januar ble Åfjord Handelsforum sparket i gang. Mange har lenge savnet et verktøy for å samkjøre handelsaktivitetene i Åfjord på en bedre måte.
Drøyt 80 eiere, ledere og ansatte møtte til kickoff på hotellet. Initiativtaker Rolf Øia, leder i Åfjord Utvikling, dro det hele i gang, men overlot raskt podiet til Veronica Næss fra Jernia i Rissa. Næss gav forsamlingen en real vitamininnsprøytning om handel, service, salg og kundebehandling.
Forsamlingen ble oppdelt i grupper og jobbet litt sammen, blant annet om forslag til hvem som bør sitte i forumets styre.
Interimstyret som ble utpekt jobber i disse dager med å finne styremedlemmene til Åfjord Handelsforum.

Interimstyret er:
Bente Aaknes, Ringo/Åfjord regnskap
Øyvind Ugedal, Parken Kjøpesenter
Gaute Krogfjord Å Butikksenter

Vinner av gavekort på kr.500 i forbindelse med handelsundersøkelsen: Sandra Brattgjerd

Info

Lignende i Åfjord

Print Friendly, PDF & Email