Åfjordprisen 2017 – nominer din kandidat

ÅFJORDPRISEN 2017

Det er stor aktivitet i vår kommune med vindkraftutbygging, kommunesammenslåing og høy aktivitet i de fleste næringer. Det er nettopp når det er travelt vi må huske på å feire oss selv og vise raushet ved å unne hverandre suksess.

Mange bedrifter, enkeltpersoner og frivillige jobber hardt og lange dager for å bidra til å gjøre Åfjord enda bedre å bo og jobbe i – dere er alle viktige omdømmeskapere for Åfjordsamfunnet.

Det er dere vi ønsker å hedre gjennom en fantastisk fest med lokalmat, hvite duker, underholdning og prisutdelingsarrangement i «Oscar» stil. Ved å synliggjøre for alle at vi setter stor pris på de som bidrar innen næringsliv, frivillighet og kultur håper vi kan gi ytterligere inspirasjon og motivasjon for andre. Ved å vise raushet skaper vi et mer inkluderende og åpent samfunn hvor vi unner hverandre suksess.

Vinnere skal kåres!
Vi ber om forslag på kandidater til tre utvalgte kategorier: Hedersprisen, Årets ansatt og Årets leder.

Hedersprisen

Prisen skal gå til den person som i tillegg til verdiskapning og engasjement for egen bedrift har utført en samfunnsnyttig innsats som har betydning for Åfjords omdømme lokalt og regionalt

Årets Ansatt

 • Ambassadør for sin arbeidsplass/Arbeidsgiver
 • En god selger/medarbeider
 • Tillitsskapene
 • Inspirator for øvrige ansatte
 • Godt humør
 • Holder avtaler

 

Årets leder

 • Ser sine ansatte
 • Inkluderende
 • Gir tilbakemeldinger / feedback
 • Delegerer ansvar
 • Er et godt forbilde
 • Skaper trygghet
 • Har alltid en plan

 

I tillegg skal det deles ut priser til

Åfjord kommunes Frivillighetspris
Åfjord kommunes Kulturpris
Ungdomsrådets egen pris
Åfjordprisen – Årets Bedrift i tre kategorier
Åfjordprisen – Årets Gründer

Her kan du nominere Din kandidat i følgende tre kategorier:
Årets ansatt                      Årest leder                         Hedersprisen 

 

Åfjordprisen er initiert av Åfjord Utvikling i samarbeid med Åfjord kommune.
Komiteen for Åfjordprisen 2017: Vibeke Stjern (Åfjord kommune), Bjørn,Hosen(Frivillighetssentralen), Geir Tinnen(Næringsliv), Jan Ove Berdahl(Åfjord kommune), Per Ivar Markanes (Åfjord Sparebank), Sissel Svenning (Åfjord Utvikling) Rolf Øia (Åfjord Utvikling)

Hovedsponsorer: Åfjord kommune og Åfjord sparebank

Sponsorer: SpareBank 1 SMN Åfjord, Revsnes laks og Norgesskjell