Ammeku på Fosens tak

På den høyestliggende gården på Fosen har Per Georg og Beate mange ideer og planer om hvordan de vil utnytte gårdens ressurser, med ammeku, geiter, brunostproduksjon og overnatting. Rådgivningspakke for nye bønder var et puff i riktig retning!

Ammeku og geit på Fosens tak

Skansen Gård i Åfjord ligger på Fosens tak, hele 305 moh, og er hjem for storfamilien Kiran-Skansen.

per georg og beateBeate og Per Georg tok over gården etter Per Georgs onkel, og de har begge erfaring med gårdsdrift fra før. Beate er vernepleier, men har jobbet som avløser tidligere og har alltid likt å jobbe med dyr. Per Georg var med mye i fjøset når det var dyr der tidligere, men det er jo allerede 20 år siden.

For to dyrekjære gårdseierne var det altså ikke mye stas med et tomt fjøs og lite aktivitet, og mange ideer vokste fram for å skape minst én arbeidsplass på gården.

Sagnomsust brunost

Hovedproduksjonen blir ammeku forteller Per Georg og de har valgt rasen hereford, fordi de er lette og mindre kraftfôrkrevende og kan utnytte utmarka på gården. Og så vil vi ha geiter, for det er en gammel tradisjon her på gården. Brunosten som ble kokt her oppe gikk det gjetord om i hele regionen. Beate har nå lyst til å ta opp tradisjonen med koking av brunost og har sett seg ut areal til geitene inne i den gamle siloen.

Overnatting á la 1900

_OLE9907 copyEt annet trekkplaster de har på gården er gammelstua som de bruker til overnattingsgjester. Her står inventaret slik det gjorde tidlig på 1900-tallet, og dette huset har sjel så det holder. Man kan til og med se spor etter pilene som anleggsarbeiderne kastet i 1977 da Tore Løkke bygde veien videre over til Sela.

Så langt har de hatt utleie på huset i jakta, og de har hatt meget fornøyde gjester. Vi ønsker å leie ut mer etter hvert, og da kan folk få oppleve flott turterreng og låne båten vår for å fiske forteller Per Georg.

Fikk rådgivningspakke

Beate og Per Georg har mottatt en rådgivningspakke som oppstartshjelp fra STFK og Åfjord Utvikling AS.

Beate forteller at de hørte om _OLE9896rådgivningspakke gjennom nyhetsbrev, og tenkte at all støtte var kjærkommen i oppstartsfasen. Som nystartende bønder er det ikke alltid like enkelt å få økonomien til å gå rundt, dels på grunn av investeringer til bygninger, og dels på grunn av investering i livdyr.

Rådgivningspakken vil paret bruke til to ting. Det ene er å få satt opp en driftsplan, for å sikre god økonomistyring. Ammeku er en utfordrende produksjon å starte opp fordi man har alle utgiftene tidlig, når man bygger om og kjøper livdyr, mens inntektene kommer først etter hvert som man får solgt kalvene. Dermed er man avhengig av å ha en god plan for at det hele skal gå rundt.

_OLE9959 copyDet andre paret ville bruke rådgivningspakken til er et kurs i ysting for å kunne starte opp ysting basert på geitemelk. Beate deltok på kurs våren 2016 for å tilegne seg kunnskapene som kreves for å starte opp.

Beate og Per Georg er også tydelig på at de synes rådgivningspakker er et godt konsept som absolutt bør videreføres. ”Det er et puff i riktig retning” og gjør at vi kan prioritere slike ting som vi hadde ventet med ellers.

Storfekjøttskolen

Beate og Per Georg har også deltatt på Storfekjøttskolen på Skjetlein grønt kompetansesenter i regi av Storfekjøttprosjektet/Nortura.

Tilbakemeldingen er; Helt supert! Flott å treffe likesinnede, sosialt og nyttig å utveksle erfaringer.
Det var også avgjørende for de to å høre om mangelen på livkalv og at de vil få solgt kalvene sine når de kommer i gang.

Ombygging, livdyr og klar-ferdig-gå!

_OLE9938 copyProsessen for å kunne starte opp varierer fra gård til gård. På Skansen Gård var fjøset opprinnelig et gammelt båsfjøs, men til tross for alder og bruk var det gullende rent! Et godt utgangspunkt med andre ord. Enkle ombygginger måtte til for at dyrene skal gå i lausdrift, og samtidig sto paret på venteliste for å få kjøpt kjøttfe av den rasen de ønsker.

Dialogen med rådgiver har vært nyttig, spesielt for å se på løsninger, økonomi og hvilken rase vi skulle velge. Valget falt på hereford, og våren 2016 flyttet de første hereford-kyrne med kalvene sine inn! Dette blir spennende!

Om rådgivningspakke for Ny Fosenbonde

– Forsøksordning testet i 2015/2016

– 4 pakker á 8000 kr i tilskudd

– Brukes til å finansiere rådgivning, kurs og lignende. Ikke lønn, investeringer i bygninger/dyr osv. Hva midlene skal brukes til bestemmes i samråd med Åfjord Utvikling AS.

– Finansiert av Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Åfjord Utvikling AS

– Nye Fosenbønder kan søke (planleggingsfase, etableringsfase, tidlig driftsfase – max 3 år)

– Enkelt nettbasert søknadsskjema

– Pakkene fordeles av en uavhengig jury bestående av medlemmer fra Bondelaget, Åfjord Sparebank, Oi! Trøndersk Mat og drikke, og Rissa Utvikling, og juryen får kun presentert idé/gårdsdrift/dyreslag, alder og kjønn. Navn og kommune-tilhørighet får de ikke informasjon om før utvelgelsen. Juryen etterstreber å fordele tilskuddene til ulike næringer.

– Koordinert av Åfjord Utvikling AS

– Omkring 15 søkere i 2015, ikke alle var tilskuddsberettiget og noen søknader var ufullstendige, men i alt ca. 10 fullstendige søknader

– Annonsert gjennom Facebook, nyhetsbrev og kommunenes e-postlister til gårdbrukere.

– Tildelt 4 pakker i 2015, fordelt på produksjonene

*Sau og grønnsaker

*Honning

*Melk med seterdrift – liten gård

*Ammeku og geit

Print Friendly, PDF & Email