Årskavalkade 2016

En oppsummering av de ulike prosjektene Åfjord Utvikling har jobbet med det siste året

I år som i fjor vil vi presentere utviklingsåret 2016 i form av en årskavalkade over hva vi har jobbet med i Åfjord Utvikling gjennom året.

Vindkraft

I februar offentliggjorde Statkraft at selskapet vil bygge ut seks vindparker i Midt-Norge. Det vil gjøres sammen med et konsortium ledet av sveitsiske Credit Suisse og Trønderenergi. For Åfjord kommunes del innebærer vedtaket en utbygging av vindparkene Harbakfjellet, Storheia og Kvenndalsfjellet. I tillegg blir kommunen regionalt knutepunkt for mottak av logistikk. Utover året har anbudsrundene kommet på løpende bånd, og våre lokale entreprenører Syltern og Stjern har kapret store oppdrag. Arbeidet med adkomstveier har kommet godt i gang til Roan Vindpark i Tostendalen og Einarsdalen, og til Storheia Vindpark i Austdalen.

Fra Åfjord Utvikling sin side har vi jobbet med å fasilitere og finansiere FFS (Fosen Facility Services) i oppstarten. FFS skal fungere som paraplyorganisasjon for lokale leverandører til utbyggerne under utbyggingsperioden.

En annen gladnyhet og synergieffekt i forbindelse med vindkraftutbyggingen er at vi får ny vei til Stoksund som unngår de rasfarlige områdene i Ryssdalen og Paulen. Dette skjer i sammenheng med utbyggingen av adkomstvei til Kvenndalsfjellet Vindpark, samtidig som det er behov for bedre vei for transport av mølledeler til Harbakfjellet Vindpark. Sistnevnte transporter skal begynne allerede høsten 2019, så allerede da må veien med 2 tunneler og bru over Ryssdalen stå ferdig. Les mer om dette her.

Konferanser

Åfjord Utvikling har vært involvert i flere konferanser i året som har gått. Gjennom Næringsalliansen ble det arrangert en næringskonferanse på Hysneset i Rissa med marin sektor som tema. Oppmøtet var bra og flere innledere holdt interessante foredrag. Spesielt kan vi nevne Hallgeir Solberg fra Stokkøya som jobber med teknologi knyttet til rensing av mærer, og holdt et veldig informativt innlegg som åpnet øynene til mange om viktigheten og størrelsen på blå sektor i vår region.

Videre har Åfjord Utvikling arrangert Vekstkonferanse i Bygdeboksen på Stokkøya. Tema var ”Jakten på kapitalen” med innledere fra Innovasjon Norge, Investinor med flere. Spesielt husker vi Bjørnar Johansen fra Blått kompetansesenter på Frøya som holdt et levende innlegg om hvordan de har jobbet de siste årene for å etablere og utvikle kompetansesenteret. Også Arnt Ove Amdal fra Overhallagruppen holdt et inspirerende innlegg om deres utvikling fra en liten sementfabrikk til et nasjonalt konsern med flere datterselskaper. I tillegg har industriområdet på Overhalla vokst enormt de siste årene, noe som er interessant for oss i Åfjord å lære av. Foredragene finner du her.

Næringsalliansen Fosen

Åfjord Utvikling er en del av Næringsalliansen på Fosen, som er en sammenslutning av utviklingsselskapene på Fosen. Målet med denne konstellasjonen er å stå sammen for å utvikle Fosen som en felles bo- og arbeidsregion, og Næringsalliansen har arbeidet intensivt med å gjennomføre innsatser som viser hele Fosens vekstpotensial overfor vår omverden. Det jobbes felles med områdene forsvar, marin og energi og eksisterende næringsliv. Næringsalliansen har landet en felles strategisk næringsplan som er sendt ut til kommunene for godkjenning,

Kommunikasjon

Åfjord Utvikling jobber med å formidle informasjon til flere ulike målgrupper; innbyggerne i Åfjord, fritidsbeboere og turister, og næringslivet. Dette gjøres gjennom møter, nyhetsbrev, hjemmesiden afjord.no, og formidling av info ved andre anledninger.

Vi arrangerer Frokostmøter første fredag hver måned med ulike tema, og også i 2016 har dette vært en populær arena med 40-60 deltakere fra Åfjord og Fosen. Frokostmøtene har blitt en yndet møteplass for bedrifter som vil få med seg ”hva som rører seg” i bygda. Hold deg oppdatert på frokostmøter her.

Nyhetsbrev sendes også ut til fritidsåfjordinger og fastboende åfjordinger med innhold som vi forsøker å målrette til hver gruppe. Til sammen når vi hele 1300 personer om hva som skjer i Åfjord! Nyhetsbrevene er dermed et viktig kommunikasjonsverktøy.   

Dersom du ikke allerede er mottaker, men ønsker å få nyhetsbrev fra oss, kan du melde deg på her inne på nettsiden (under fanene visit, utvikling eller mitt). Er du påmeldt og ikke har fått nyhetsbrev – sjekk søppelposten, den kan ha blitt fanget opp av et filter.

Hjemmesiden er under stadig utvikling, og vi jobber med å formidle informasjon, spesielt i sammenheng med nyhetsbrevene. Vi bruker også facebook-gruppa ”Hva skjer i Åfjord?” i dette arbeidet. Denne siden fungerer etter hvert bra, og mange privatpersoner/lag/foreninger legger ut info om arrangement og lignende her.

Fotballfest

Åfjords seniorlag i fotball fikk besøk av selveste Rosenborg i første runde i cupen, og det var duket for en folkefest uten like. Her bidro Åfjord Utvikling til å skaffe sponsorer og skape liv omkring arrangementet, som ble en stor suksess både arrangementsmessig og økonomisk. Dette er viktig for ”Åfjordsfølelsen” og hele bygda sto på hodet på kampdagen. Også Rosenborg var fornøyde med oppholdet i Åfjord.

Landbruk

Åfjord har et aktivt landbruk, med faglag for de ulike produksjonene som har aktiviteter året gjennom, med blant annet fagmøter, gårdsbesøk og Åpen Gård. I tillegg har landbrukskontor og faglag vist seg fram på utdanningsmessa, og det jobbes med å etablere et nytt landbruksprosjekt som er felles for alle kommunene på Fosen. Selv om vi har et sterkt landbruk i Åfjord og på Fosen, kan vi ikke slutte å utvikle oss videre, og da må vi ha en plan på dette, i fellesskap. Dette prosjektet kalles Dyrk Fosen, og skal i hovedsak dreie seg om områdene husdyr, grønt og lokalmat/reiseliv ved å bruke de ulike fagpersonene på Fosen på en best mulig måte.

Lokalt i Åfjord har vi i tillegg hatt møte med faglagene våre, og diskutert hva vi kan bidra med lokalt. Som et resultat har ”Bondekaffe” startet opp i 2016, der Nortura og Åfjord Sparebank sto for arrangementet, med godt innhold og oppmøte. Dette kan du lese mer om her.

Åfjord Utvikling jobber sammen med landbrukskontoret om å sende ut informasjon til gårdbrukere og e-postene til alle gårdbrukere i Åfjord er lagt til i bedriftslista for utsending av nyhetsbrev. Nyhetsbrevene har en egen ”grønn” seksjon med info målrettet landbruk. I tillegg til nyhetsbrevene bruker vi facebook-siden ”Landbruket i Åfjord og Roan” til å sende spre info. Navnet på siden reflekterer at faglagene i Åfjord og Roan er slått sammen til å dekke begge kommunene, og det er naturlig å forholde seg til landbruket i begge kommunene.

Innenfor landbruk har vi også jobbet sammen med landbrukskontoret/Åfjord kommune for å sikre oss midler til et spennende prosjekt innenfor forenkling av utmarksforvaltningen i kommunen. Vi har fått hele 450 000 kr fra KMD (kommunal- og moderniseringsdepartementet) og planen er at vi blant annet skal digitalisere offentlige skjema, gjøre informasjon mer tilgjengelig og samlet, og utvikle en applikasjon for å gjøre det enklere å logge motorferdsel/snøscooterkjøring.

Dette blir et viktig prosjekt i 2017, så følg med på våre og kommunens sider.

Lokalmat

I 2016 hadde Åfjord-standen og Åfjordpizza stor suksess på Trøndersk Matfestival i Trondheim og det var en spent gjeng som dro inn til byen på august. Kaoset var som vanlig komplett i forkant, men standen ble riktig så fin, og falt tydelig i smak hos matglade besøkende. Intet mindre enn 600 pizza ble solgt, en 3-dobling fra året før og det ble lagd blåskjellsuppe av 250 kg blåskjell. I tillegg forsvant flere hundre surdeigsbrød på et blunk hver dag. Ikke minst var stemningen og samholdet på stand veldig bra, og dette var noe vi fikk god tilbakemelding på fra folk – kanskje følte de at Åfjord er et godt sted å være?

Hjemme i Åfjord har det vært lokalmatsalg på Åfjord Utopia-16 og julemarked, samtidig som Fiskehjørnet selger lokalmat, og nyåpnede Bjørnør i Parken har en tydelig lokalmatprofil og bruker og selger mye lokalmat. Dette er flotte arenaer for å vise fram hva vi har i Åfjord av gode, lokale produkter.

Reiseliv

Åfjord Utvikling har organisert turistinformasjonen i 2016 som har vært på Bjørnør Kafé. Dette er et naturlig punkt fordi det er på bakkeplan der folk ferdes. De har bistått turister med alt fra fiskekort, fergetider, turstier, brosjyrer, aktiviteter og mye mer.

I tillegg holdt Åfjord Utvikling en service-/vertskapssamling for alle tilknyttet servicenæringen i Åfjord, kombinert med en guidet busstur i Åfjord for å vise og bevisstgjøre oss på alt det flotte vi har i Åfjord. Dette ble godt mottatt.

Å-magasinet

Etter at Åfjordguiden gikk ut av produksjon for noen år tilbake har Åfjord stått uten et destinasjonsmagasin/informasjonsfolder for besøkende. Dette ble det tatt tak i i 2016, og Å-magasinet så dagens lys. Dette ble svært godt mottatt og måtte trykkes opp i større opplag. Produksjonen av 2017-magasinet er allerede godt i gang. Der er det mye å glede seg til. Du kan lese Å-magasinet 2016/2017 her.

Åfjord Utopia 2016

Åfjord Utopia 2016 ble ikke velsignet av værgudene, men tross det dårlige været var oppmøtet bra og stemningen god. Noe av det vi fikk oppleve var rundballcup med Bondelaget, Nakkasprint og flott underholdning fra kulturskolen. Sommerfesten på Senteret var som vanlig en suksess, og vi fikk smake på Åfjordsmat og internasjonal mat med mer. Mange ulike lag og foreninger var i sving for å vise fram sine aktiviteter.

Steds- og sentrumsutvikling

Åfjord Utvikling AS holder til i 2.etasje i Næringstorget hos Åfjord Sparebank. Lokalene har etter hvert huset flere, deriblant Flex Bemanning Fosen og FFS. Les mer om næringsareal i Åfjord her.

Høsten 2016 er det satt i gang et prosjekt for å utvikle tangen ved Fosen Fjordhotell, mellom Nordalselva og Stordalselva. Her blir det viktig med brukervennlighet for flere ulike grupper og mange ulike aktører blir involvert i prosessen for å få brukt dette flotte området mer.

I løpet av 2016 har vi hatt mange nyåpninger i Åfjord sentrum, alt fra arbeidsklær, mote, strikking og kafé, til intet mindre enn 2 skjønnhets- og velværesalonger. Det gror godt i sentrum, og du finner ganske mye forskjellig i Åfjord etter hvert. Her kan du lese mer om de nye og reåpnede butikkene.

Også i Stoksund skjer det spennende ting. Stokkøy Bryggeri har vokst ut av lokalene sine hos Bygda 2.0 i Bygdeboksen, og bryggerne kjøpte den gamle STOFI-brygga av Salmar med planer om å drive bryggeriet videre der. Dette blir spennende!

Gründerklekkeriet

Gründerklekkeriet er et tilbud til elever på alle linjer ved Åfjord videregående skole, der de får en arena for å utvikle alle slags ideer i samarbeid med andre elever og næringslivet i Åfjord, og på Fosen. Gründerklekkeriet er en tverrfaglig gruppe som har ulik kompetanse.

Målet er å bygge bro mellom alle som tenker eller holder på med utviklingstiltak, uansett om det er på et idéstadium eller om man er i senere faser, og uansett om det er snakk om fysiske produkter, tjenester eller konsepter.

I 2016 har gjengen blant annet jobbet med en ny type trygghetsalarm.

Les mer om Gründerklekkeriet her.

Etablering og entreprenørskap

I løpet av høsten har Åfjord Utvikling utarbeidet et Etablererløp for nyetablerere, samt en guide og en infobrosjyre. I tillegg er det arrangert en etablerersamling

Etablererløpet

Etablererløpet er et system vi har utviklet for å ta imot nystartere og hjelpe dem på vei. Nystartere får permen «Etablererguiden» og oppfølging der de går gjennom forretningsmodell, økonomi og annet. Etablererguiden har mange nyttige tips og verktøy, og gir nystarteren en del å tenke over i oppstartsfasen. I tillegg har vi framforhandlet gode avtaler med lokalt næringsliv på «oppstartstilbud» på revisjon, regnskap, design med mer. Ta kontakt for å høre mer om dette.

Informasjonsfolder «Din idé»

I tillegg er det utviklet en informasjonsfolder for å ha noe skriftlig materiell som kan gi folk informasjon om etablererløpet og muligheten til oppfølging og støtte i etablererfasen. Folderen kan du se til høyre.

Etablerersamlinger

I tillegg til samlinger en til en, har vi startet med etablerersamlinger, som etter planen skal holdes 2 ganger pr år. Den første samlingen ble holdt 7. desember, og alle som har startet bedrift i Åfjord siste 2 år ble invitert. 11 etablerere møtte opp for å diskutere ambisjoner, utfordringer og muligheter. I tillegg hadde de en idémyldring på hva man trenger å vite mer om som ny bedriftseier. Mange pekte på økonomi og lover og regler omkring ansatte, lønn, skatt og HMS som et punkt de ville lære mer om. I tillegg var det flere som ville fokusere på markedsføring, bruk av nett/sosiale media og utvikle seg til en bedre selger. Neste samling blir i mars 2017.

Grønt kompetansesenter

Arbeidet med grønt kompetansesenter startet etter Vekstkonferansen i Bygdeboksen, inspirert av Frøyas Blått kompetansesenter.

Vi har ambisjoner om et kompetansesenter for fornybare næringer på Monstad havn, i et bygg som forhåpentligvis vil inneholde Statkraft og Trønderenergis avdelinger for vedlikehold knyttet til vindkraft. Sør-Trøndelag Fylkeskommune er positive til tiltaket, og målet er å få på plass et samarbeid med videregående skole/undervisning.

Dersom dette blir en realitet vil første byggetrinn stå ferdig i 2018.

Åfjord Handelsforum

Det er vedtatt å etablere Åfjord Handelsforum for å få til et samarbeid mellom alle de ulike handelsbedriftene i Åfjord. De hadde sin første felles innsats med Black Friday fredag 25.november og vil ha en kick-off 11. januar der man velger et styre og starter arbeidet med et årshjul for handelsaktiviteter i 2017.

Vi har også satt i gang spørreundersøkelser omkring handelsvaner blant fritidsåfjordinger og fastboende, for å kartlegge status og behov i handelsnæringen i Åfjord.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for næringslivet!

Prosjekter i Åfjord Utvikling

Å-magasinet

Etablererløp for nystartere

Møteplasser

Landbruk

Utmark

Lokalmat/matfestival

”Utopia”

Vindfo

Grønt Kompetansesenter

Handel

Turisme

Lokal verdiskapning vind

Investeringsfond

Print Friendly, PDF & Email