Bærekraftige Game Changers 2015

Bærekraftige Game Changers 2015

– Fosen i sentrum

Næringskonferansen «Bærekraftige Game Changers» på Stokkøya ble en ubetinget suksess. Konferansen var så godt som fulltegnet, og hadde en tematikk som trakk deltagere fra regjeringsnivå til lokale gründere. Konferansen førte til nyhetsoppslag i de største regionale mediene.

Konferansen var i utgangspunktet ment som et slags «vorspiel» til Statkrafts forventede vedtak om å bygge ut tre store vindparker på Fosen og i Snillfjord, men da Statkraft plutselig bestemte seg for det motsatte ble agendaen for konferansen en annen.

Må ha vindkraft

Det knyttet seg store forventninger til hva olje- og energiminister Tord Lien ville si, men til manges skuffelse hadde han lite, eller ingen ting, konkret å si om en eventuell vindkraftutbygging på Fosen.

− Vindkraft må utgjøre en større andel av fornybar energi i framtida, men vi kommer ikke bort fra at beslutningene om utbygging må tas av aktørene i et marked. Vår rolle som politikere er bare å gi rammevilkår, sa Tord Lien

Videre mente han at vindkraft kommer til å spille en stor rolle i framtidas energiforsyning og at en fornyelse av kraftsystemet i Nord-Europa ikke er mulig uten vindkraft.

− Hvem som helst er velkommen til å investere i energiutbygging i Norge, fastslo Lien i forbindelse med at Trønderenergi er i samtaler med en sveitsisk bank og et sveitsisk kraftselskap om vindkraftutbygging på trøndelagskysten.

Nok å gjøre

Før Ole T Bjørnevik kom flyvende med ministeren i sitt private helikopter fortalte åfjordsordfører Vibeke Stjern sine helt personlige historie om dramatikken rundt Statkrafts vindkraftvedtak. Det hadde vært noen hektiske timer og dager. Men etter å ha truffet en av entreprenørene i bygda kom hun ned på jorda igjen.

− Slapp av, det blir da nok å gjøre, sa Øystein Syltern, og jeg skjønte at jeg aldri har vært mer sikker på at Åfjord har mange bein å stå på. Bare se på der vi er nå, sa ordføreren og slo armene ut i bygdeboksen som manglet et par vegger, men som ellers gav tydelig signal om at den snart vil bli Midt-Norges kuleste, og mest spektakulære, konferansesal.

Leksjon om hydrogen

Deretter kom innlederne etter tur. Direktør i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, mente de 12 dagene som Statnett hadde gitt utbyggerne til å komme opp med en plan for å bygge ut 1000 MW på Fosen var tilstrekkelig. Det avgjørende møtet mellom partene finner sted denne uka.

Aleksandra Bech Gjørv snakket om det komplekse bildet som ligger bak beslutninger om å bygge ut vindkraft, og Steffen Møller-Holst fra SINTEF gav forsamlingen en leksjon i hydrogenproduksjon og hydrogenbiler som deltagerne neppe vil glemme. For 60 år siden var Norge verdens største produsent av hydrogen, og SINTEF-direktøren mente vi burde bli en stor aktør i dette markedet på nytt.

Testsamfunn

Tidligere ble hydrogenet brukt til produksjon av kunstgjødsel, men i framtida vil hydrogen bli en svært viktig energibærer. Hydrogen er mange ganger mer effektiv som drivstoff sammenliknet med både bensin og batteridrift. Åfjord Utvikling vil fortsette samarbeidet med SINTEF for å se om det er mulig å etablere Fosen som et testsamfunn for produksjon og anvendelse av hydrogen.

Statusrapport 2029

Enda mer fakta og visjoner om hydrogen og Fosen som en mulig hydrogen-region fikk deltagerne fra Bjørn Simonsen i NEL Hydrogen, og hvordan temperaturen i næringslivet på Fosen er fikk de frammøtte vite av Bjørn Damhaug i Næringsalliansen.

Tore O Sandvik gav salen en statusrapport om Midt-Norge fra år 2029 da han hadde planer om å feire 60-års dagen sin på Strandbaren på Stokkøya. Rapporten fra framtida kunne høres ut som ren utopi for mange, men fylkesordføreren forsikret salen om at alle momentene var basert på intensjonsvedtak og initiativ som allerede var i gang. Ut fra rapporten å dømme er utsiktene for samfunnsliv og næringsliv ekstremt gode i Midt-Norge.

Byen vant – bygda tapte

Til slutt forklarte stokkøygründer Roar Svenning at siden bygda i sin tid tapte i kampen mot byen, er det nødvendig å tenke nytt for å gjøre bygda attraktiv igjen. Bygda 2.0 sitt bidrag til dette er å utvikle en landsby basert på arkitektur, næring, forskning, kultur, konferanse, mat, natur og opplevelse.

Bygda 2.0 skal være et utstillingsvindu og et levende forskningslaboratorium for bomiljø og næringsutvikling. Bygda 2.0 bygges på en sprengningstomt ytterst mot havet på Stokkøya.

Kommet for å bli

Til slutt kunne journalist og programleder Anne Lindmo avslutte dagen med å fastslå at det blir ny konferanse fredag før sankthans også neste år. Næringskonferansen er kommet for å bli.

 


Omtale i medier:

(Om Næringskonferansen og vindkraft)

Fosna-Folket

Mener 12 dager skal holde for å berge vindkraftsatsingen på Fosen
– Et spørsmål om vilje
Tord Lien ønsker sveitserne velkommen
Ingen kommentarer før tirsdagens møte

Adressa
Credit Suisse vil overta vindkraft i Midt-Norge
– Har funnet vindkraft-løsning
Vindkraft-sjefer møtes på hemmelig adresse

NRK – Midtnytt 19.06.15
Reportasje fra konferansen 

Print Friendly, PDF & Email