Det går godt

Det går godt i laksenæringen, det gjør det også for Refsnes laks, som er det eneste lokaleide oppdrettsselskapet på Fosen. Selv om det har vært gode priser en tid nå, så er det likevel utfordringer og usikkerhetsmomenter i bransjen, sier Ivar Refsnes, som er eier og arbeidende styreformann hos Refsnes laks.

Vi møter Ivar på ettermiddagen ved båten, etter han har vært med ut på en av lokalitetene. På spørsmål om han er med ut på sjøen fordi han må, eller fordi han vil, så er svaret begge deler. Han syns det er viktig å være tilstedte der det foregår, og fordi det er godt å bytte ut kontorstolen. Det har blitt mer og mer administrative oppgaver, med veksten i bedriften, og da er det ekstra godt å komme seg ut på sjøen og i aktivitet innimellom.

Ivar Refsnes er 42 år og har jobbet i laksenæringen i over 20 år. Han var med og startet opp laksesatsningen til Refsnes fiskeindustri, som er morselskapet. Han tok driftslederansvar i en alder av 22 år og er i dag arbeidende styreleder i familiebedriften, med god hjelp av broren Jon som er daglig leder.
Det var en naturlig del av det å drive i familiebedriften. Det var ikke sånn at Ivar brant for laks, men heller at tilfeldighetene var med å styrte han i den retningen. Og han trives godt, det er mange utfordringer.

Oppdrett i medvind
Laksenæringen har som nevnt godt bra de siste årene, men Ivar mener de må være edruelige og sørge for at de har en krigskasse. Det er en uforutsigbar bransje og prisene endrer seg, andre utfordringer kan oppstå. Han har også tanker om at de store prosjektene som det jobbes med nå, med store lukkede anlegg langt til havs, at de ikke nødvendigvis er et pluss for norsk laksenæring. Dersom denne satsningen lykkes, mister vi i Norge vårt fortrinn, med oppdrett i kystnære forhold og rene farvann. Da er det andre store aktører som raskt kan sette inn støtet og produsere laks – omtrent hvor som helst.
Det er også viktig å sørge for god rekruttering. For oss er det nødvendig med folk som er litt allsidige. Vi har ikke rom for spesialister med mindre de kan jobbe på flere områder, og de må være praktisk anlagt. En del tjenester er det mer lønnsomt å kjøpe når vi trenger det, enn å ha spesialkompetanse i eget selskap.

Overvåking av lakseelvene
Lakselus er en utfordring for laksenæringen generelt, og det arbeides det kontinuerlig med. Som oppdretter er det viktig å få redusert påslaget av lakselus både for fiskevelferden, økonomisk og for omdømme.
Refsnes laks er med og finansierer overvåking av laksevandring i Nordalselva i Åfjord. Prosjektet går ut på å kunne telle individer av laks og sjøørret slik at de får bedre mulighet til å regulere uttaket basert på disse data for å sikre bærekraftig uttak. Det vil gi viktig informasjon til grunneierne og for oss.
For oss er det interessant å se om, og i hvor stor grad luseproblematikken i oppdrett er med og påvirker villaksen, med dette prosjektet vil det komme fram noe faktainformasjon som blir interessant. Prosjektet er et samarbeid med Skandinavisk Naturovervåking AS(SNA) og elveeierlagene.

Utfordringer
Største utfordringen for Refsnes laks er rammebetingelsene og å få tilgang til nok sjøarealer for å kunne vokse. De jobber nå blant annet med å søke om en visningstillatelse. En slik tillatelse skal gi bedre kunnskap om akvakultur og vise fram hvordan produksjon foregår. Et visningsanlegg vil gi de mulighet til å øke produksjonen med inntil 780 tonn. Det stilles strenge krav til slike tillatelser, med tilrettelegging for publikum både på land og for besøk ute på anleggene.
Ivar sier det er viktig å vise til hva de holder på med. At både barn og voksne har mulighet til å se og spørre og få informasjon om hvordan lakseproduksjon foregår. Nåløyet er trangt, så det er en stor jobb som må gjøres for denne søknaden.
Selv om det går godt i oppdrettsbransjen nå, og vi er veldig fornøyd med det, så vet vi at det skjer endringer og de skjer fort. Så det gjelder å være rigget for dårligere dager også.

Ivar Refsnes

Alder: 42 år.
Bosted: Revsnes
Utdanning: Videregående allmennfag og et år med administrasjon og ledelse på Høgskolen i Ålesund
Praksis: Fiskeindustri og oppdrett
Hovedbeskjeftigelse: Arbeidende styreformann
Ny virksomhet: Jobber med søknad om visningstillatelse
Største utfordring: Rammebetingelsene for næringen og mer tilgjengelig areal til produksjon
Neste milepæl: Søknad om visningstillatelse

Print Friendly, PDF & Email