Elektrostudenter på rundtur

Studerer bærekraftig energi for framtida

3 års studenter elektro
En 3. års studentgruppe fra NTNU (bachelor elektro, studieretning elkraftteknikk) besøkte nylig Roan vindpark. Dette for å se dimensjoner og tekniske detaljer på anlegget. De 23 studentene fra denne linja går typisk ut i jobber i selskaper som driver med installasjon, kraftproduksjon og entreprenørvirksomhet.

Fagkompetanse til vindparkene
-Vi har som mål å skape en arena for utvikling gjennom tett samarbeid med NTNU, industri og offentlig virkemiddelapparat, sier Rolf Øia (dgl. leder i Åfjord Utvikling). -Gjennom Fornybarsenteret på Monstad havn satser vi på bachelor prosjekt for studentgrupper allerede vinteren 2019.

-Kontakten mot studentmiljøet ved NTNU er viktig for fremtidig fagkompetanse til vindparkene og nye etableringer innen fornybar sektor.
Positive i møte med studenter
-Denne turen ligger nært opptil den kjernekompetansen studentene skal tilegne seg, sier Ola Furuhaug (høgskolelærer NTNU, Institutt for elkraftteknikk). -Studentene møter miljøer helt fra det høyeste nivået på trafostasjoner ned til solcelleinstallasjon på enebolig. På Brekstad og Selva var vi innom den marine delen.
-De bedriftene vi har møtt har vært veldig positive til å ta imot studentene våre! sier Ola Furuhaug.

Systemforståelse
-Installasjonene startet i mai i år, fortalte Terje Olsen (prosjektleder Roan vindpark). – Alle delene på alle vindmøllene var ferdig løftet opp 13. august.
-Fremtidige arbeidsfolk trenger teknisk kompetanse og systemforståelse, sier Kåre Borgund (Statkraft). -Statkraft bruker mange fagansvarlige på ulike områder. Prosjektledelse vil også være aktuelt arbeidsområde for fremtidige arbeidstakere.
Studentene fikk se noen av de 71 turbinene i Roan vindpark i skodde og regn. Været var på vindmøllenes side da det blåste friskt.

Fosen Rundt
Besøket i Roan vindpark var ledd i en 3 dagers rundtur i Trøndelag. Før dette hadde de vært hos Elpro Solutions AS, Clean Marine Switchboards, Fosen Kraft Installasjon og Panasonic og TrønderEnergi. Etter besøket i Roan gikk turen videre til Steinkjer for å besøke en transformatorfabrikk.

Fakta om Roan vindpark:

Roan vindpark er del av Europas største landbaserte vindkraftprosjekt
Totalt 277 vindmøller
Norges største når den er ferdig
71 turbiner med en kapasitet på 3,6 MW
Dekker 45 000 norske husstander
70 km med vei
2 servicebygg og transformatorstasjoner
Planområdet 29 kv.km (3 % direkte berørt)
Nacellens vekt i toppen av ei vindmølle 124 tonn
Hub (nese) foran nacellen 32 tonn
Vindmøllene er 87 m høy
Diameter rotorblad 117 m
3 seksjoner:
Nederste del 80 tonn
Mellomdel 65 tonn
Toppdel 58 tonn

Print Friendly, PDF & Email