En mann for bemanning

Vindkraftutbyggingen var den utløsende faktoren, men også kampflybase, oppdrettsnæring og veibygging er på radaren til Flex Bemanning Fosen, et nystartet bemanningsfirma med base i Åfjord. 

Flex Bemanning fra Oslo og Flexi Bemanning fra Stavanger gikk nylig sammen med syv lokale bedrifter og startet Flex Bemanning Fosen A/S med kontor i Åfjord. Det har vært jobbet lenge med disse planene, og mange var derfor svært fornøyde med at etableringen ble en realitet.

-Det er ikke til å legge skjul på at vedtaket om vindkraftutbygging var en utløsende faktor for etableringen her i Åfjord, men vi har planer om å bli på Fosen også etter at det prosjektet er avsluttet, forteller daglig leder Jon Vidar Wårum.

Høy aktivitet

Staværingen Wårum kommer fra Fremo Bemanning i Trondheim og er vant til å pendle, så den daglige turen til Åfjord går lett. Wårum har et omfattende nettverk både, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og ser mange muligheter for bedriften i årene som kommer.

-Det skjer mye på Fosen også om man ser bort fra kampflybase og vindkraftutbygging. Fosen Yard er oppe og går igjen, oppdrettsnæringen går godt langs Trøndelagskysten, det jobbes med bro over fjorden, kommuner som slår seg sammen utløser ofte behov og det er generelt bra aktivitet i mange sektorer, sier Wårum.

Gjennomregulert

Bemanningsbransjen har vokst voldsomt i omfang de siste to tiårene og er nå en vesentlig aktør i norsk arbeidsliv. Større press på høy avkastning, og et økt krav om effektiv drift, gjør at etterspørselen etter innleid arbeidskraft øker.

-Det er kostbart å ansette folk, så bedriftene ønsker å leie inn folk når behovet er stort. Det gir mer fleksibilitet og mindre administrasjon. Det ligger ingen fare i dette for arbeidstakerne fordi det norske arbeidslivet er godt gjennomregulert. Tvert i mot ser vi at de som gjør en god jobb ofte får tilbud om ansettelse etter endt prosjektperiode. På den måten kan du si at leieperioden fungerer som en bra måte å få vist fram hvem du er på, forklarer Wårum.

Helst lokale

Flex Bemanning Fosen har som mål om å ansette flest mulig lokale arbeidstakere, men de går også til skandinaviske og Polen når behovet tilsier det. Bedriften holder til i Næringstorget i Åfjord Sparebank og tar gjerne i mot besøk. Wårum er foreløpig alene på kontoret, men så snart han har 20-25 personer ute trenger han en mann til.

-Den første er allerede utleid, så da er det bare et tidsspørsmål, smiler Jon Vidar Wårum.

Jon Vidar Wårum

Alder: 52 år.

Bosted: Stadsbygd

Utdanning: 2-årig yrkesskole

Praksis: Lang fartstid i Itab Industrier Statsbygd. Deretter Kemppi Norge og Retura. Har jobbet med bemanning de siste tre årene etter å ha hatt mye personalansvar i tidligere jobber. Gikk nylig fra Fremo Bemanning i Trondheim til Flex Bemanning Fosen i Åfjord.

Ny virksomhet: Daglig leder for Flex Bemanning i Åfjord

Største utfordring: Har kommet så godt i gang at det er vanskelig å peke på noen store utfordringer. Det måtte i tilfelle være å skaffe bolig til folk før det kommer på plass en boligrigg.

Neste milepæl: Er i ferd med å få på plass en samarbeidspartner innen kort tid som kan håndtere alt fra mellomledere og opp. Det vil gi Flex Bemanning Fosen et bredere tjenestetilbud mot markedet. Neste mål er at virksomheten kan gi rom for en kundekonsulent.

Print Friendly, PDF & Email