Førjulsgave fra Gjensidigestiftelsen

Prosjekt Tangen - park og aktivitetsarena har mottatt 500 000 kr i gave fra Gjensidigestiftelsen.

Tangen park og aktivitetsarena har fått 500 000 i gave fra Gjensidigestiftelsen.

Dette er et flott bidrag til et spennende prosjekt med utvikling av Tangen der Nordalselva og Stordalselva møtes, som møteplass for generasjoner på tvers. Det er tenkt til å være et sentrumsnært rekreasjonsområde men også mulighet for egenorganisert aktivitet.

Torun Bakken overleverte førjulsgaven i fm Frokostmøte 7. desember til Bjørn Hosen, Åfjord Frivilligsentral og Ingvill Hoås Butli, prosjekleder for Tangen.

Tusen takk til Torun og Gjensidigestiftelsen!

 

Visste du at..?

• Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse. Stiftelsen ble etablert i 2007 som allmennyttig stiftelse og omdannet til finansstiftelse i forkant av børsnoteringen av Gjensidige Forsikring ASA i 2010.

• Stiftelsen er største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 % av aksjene, og videreformidler sin andel av aksjeutbytte fra Gjensidige i form av kundeutbytte til skadeforsikringskundene i selskapet. For 2016 utgjorde dette rundt 2 milliarder kroner.

• I tillegg til aksjene i Gjensidige forvalter Gjensidigestiftelsen verdier for rundt 21 milliarder kroner. Det er avkastningen av disse verdiene som danner grunnlaget for stiftelsens gavetildelinger.

• Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut i overkant av 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. I 2016 delte Gjensidigestiftelsen ut ytterliggere 350 millioner kroner til det norske brannvesen i forbindelse med 200 årsjubileet til Gjensidige.

• Siden 2007 har stiftelsen delt ut nesten 2,2 milliarder til rundt 7000 prosjekter.

• Søknadsfristen for å søke støtte er 15. september, og man søker elektronisk på www.gjensidigestiftelsen.no. For å kunne få innvilget støtte må organisasjonen være registrert i Brønnøysundregisteret, og i frivillighetsregisteret.

• Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter innen kosthold, fysisk aktivitet, mestring og læring, sikkerhet, samt sosial inkludering og mangfold.