Fosen Vind DA har valgt leverandør for transformatorer og høyspentanlegg

Transformatorer og høyspentanlegg skal leveres av Kolektor Etra og ABB.

Har inngått kontrakt
Fosen Vind DA melder i dag at de har inngått kontrakt med det slovenske selskapet Kolektor Etra om leveranser av 13 transformatorer, og med ABB om leveranser av høyspentanleggene. Begge kontraktene gjelder for alle 6 vindparkene samlet.

Det største transformatorkjøpet noen sinne for Statkraft
Kolektor Etra skal montere de første transformatorene i Roan vindpark i 2017, og alle 13 transformatorene skal være installert i løpet av 2020. Statkraft skriver i sin pressemelding at dette er det største transformatorkjøpet noensinne for Statkraft, som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

ABB skal levere apparat- og kontrollanlegg til transformatorstasjonene
De skal levere til alle de seks vindparkene til Fosen Vind DA. Dette omfatter blant annet komplette 132 kV luftisolert utendørs bryteranlegg og 33 kV luftisolert innendørs bryteranlegg med tilhørende utstyr. ABB har inngått et konsortium med Bravida Norge, og installasjonsarbeidene i vindparkene vil bli foretatt av Bravida Region Midt-Norge. Det er forventet at installasjonsarbeidene utgjør ca. 25 prosent av den samlede kontraktsverdien.

Bakgrunn

Fosen Vind startet utbyggingen i april i år, og per i dag er både Roan og Storheia vindpark under bygging. Disse er de to største vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Utbyggingen er kommet lengst i Roan vindpark, der arbeidet med internveier, turbinfundamenter og oppstillingsplasser pågår for fullt. Det er også denne vindparken som vil stå ferdig først, i 2018.

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen starter i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av 2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Print Friendly, PDF & Email