Fosenmøtet 2019

Fosenmøtet 2019

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 09:00-16:00, Kulturstua, Åfjord

 

Fosenregionen ligger sentralt på Trøndelagskysten med et spennende og mangfoldig næringsliv som har behov for de rette folkene med den riktige kompetansen. Pågående og kommende prosjekter vil stille krav til ny kompetanse og vi er for få fosninger i forhold til behovet. Hvilken kompetanse har næringslivet i

Fosenregionen behov for? Hvordan kan bedriftene gjøre seg attraktive for unge mennesker som gjør valg for fremtidig jobb og bosetting? Fosenmøtet 2019 – for næringslivet i regionen.

 

Dato: 30. oktober

Tid: kl. 09:00 – 16:00

Sted: Kulturstua, Åfjord

Påmeldingsfrist: 20. oktober

 

Program:

Planlagt etablering av Frydenbø Industri i Fosenregionen

Hva betyr dette og hvilke kompetansebehov vil Frydenbø ha i et fem års perspektiv.

Terje Vedeler, divisjonsdirektør Frydenbø Industri

 

Prosjektet Verdi i Vind skal bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag knyttet til vindkraft

Hvilken posisjon kan Fosen ta for å sørge for tilflytting, bosetting og sysselsetting  som en følge av vindkraftutbyggingen og hvilke kompetansebehov møter vi?

Stian Nilsen, prosjektleder Åfjord Utvikling

 

Fra flyveidè til 25 ansatte på to år

En suksesshistorie fra en lærlingbedrift.

Erlend Langstrand, daglig leder Clean Marine Switchboards

 

Sofaprat med næringsaktører i Fosen

Vi samler et panel med deltagere fra Frydenbø Industri, Verdi i Vind og Clean Marine Switchboards

Leder av sofapraten er Odd Ustad, BDO

 

Kompetansekartlegging på Fosen

En presentasjon av en fersk kartlegging av kompetansebehovet på Fosen.

Torun Bakken, utviklingsleder Fosen Regionråd

 

Morgendagens (forretnings-)helter

Mange virksomheter og organisasjoner frykter de yngre målgruppene, samtidig som disse blir stadig viktigere å nå. De unge

oppleves som komplekse og illojale mot merkevarer, og kravstore når det kommer til arbeidsgivere. Men er det virkelig slik?

Rebecca Goodchild gir deg en innføring i hvem de unge er og råd til hvordan å tolke og forstå dem bedre, slik at også din

virksomhet kan bli elsket av de unge.

Rebecca Goodchild, daglig leder Teige Goodchild

 

Sofaprat om kompetanse og utdanning

Vi samler et panel med Rebecca Goodchild og aktører fra V.G.S., Fosen Regionråd og  kompetansekartleggingen.

Leder av sofapraten er Odd Ustad, BDO

 

Jobb for to

Er dette mulig eller bare honnørord?

Solveig Finboe, regiondirektør Manpower og Erling Eriksen, senior advisor Fosen Innovasjon

 

Videre utvikling av kampflybasen på Ørlandet

Det gjenstår fortsatt fem år av utbyggingen av kampflybasen.

Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase

Sofaprat «Jobb for to»

Hør erfaringene til en «medflytter» til flystasjonen, Christine Nordal Sunde, MOWI. I tillegg stiller ass. fabrikksjef  i MOWI,

Trond Fremstad og Erling Eriksen fra Fosen Innovasjon.

Leder av sofapraten er Odd Ustad, BDO

 

Fosen sett utenfra

Perspektivet fra en utflyttet og snart igjen hjemvendt fosning.

Gunn Kari Hegvik, ny redaktør i Fosna-Folket

 

Middag på Fosen Fjordhotell fra kl.16.30. Egen, bindende påmelding.

 

Seminaret er gratis. Registrering og kaffe fra kl. 08:30 og det faglige programmet starter kl. 09:00. Lunsjen består av

lokalmat fra Fosenregionen. Vi avslutter ca. kl. 16:00.

MELD MEG PÅ: 

 

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42415143724043584A7340

Print Friendly, PDF & Email