Fra eventskipper til møkkakjører

Stian By gikk en lang omveg før han slo seg ned på sin barndoms gård på By i Stordalen. Etter mange år i Oslo med høyt tempo, både privat og profesjonelt, fikk han nok av hardkjøret og møtte den berømte veggen. Etter å ha funnet seg selv igjen fant han ut at det var på tide å søke tilbake til røttene på By.

Stian jobbet flere år som eventskipper på en RIB med næringslivsfolk på teambuilding som passasjerer, deretter startet en eskalerende karriere som forsikringsselger med stadig økende salgsmål før det til slutt sa stopp.

– Men ettersom interessen for landbruk alltid har vært der bestemte jeg meg for å satse på gjødselkjøring og potetproduksjon. Jeg har lang maskinerfaring etter å ha jobbet hos naboen Egil A.Stjern i mange sesonger, forteller Stian, som har investert tungt i eget utstyr det siste året.

Mer husdyrgjødsel

Stian tror behovet for en effektiv spredning av husdyrgjødsel kommer til å øke i tida som kommer. Både regjeringens målsettinger om økologisk drift, og forventet reduksjon i bruk av kunstgjødsel, tyder på det.

– Regjeringen ligger langt bak målene for hvor mye økologisk drift de ønsker i Norge, og det er mye som tyder på at det i tida som kommer vil bli mindre bruk av kunstgjødsel og økt fokus på utnytting av de næringsstoffene som finnes i husdyrgjødsla, mener Stian.

Effektiv gjødselspredning

By Landbruk og Maskinlag, som firmaet til Stian heter, har investert i traktor og vakuumvogn for spredning av bløt husdyrgjødsel. Vogna fylles med ti kubikkmeter gjødsel på under minuttet og er svært effektiv i bruk.

– Fylletiden er faktisk ganske viktig hvis du skal utnytte gode forhold og kjøre ut tusen kubikk med gjødsel på kort tid. I tillegg til en superspreder med arbeidsbredde opptil 18 meter, kan jeg også legge gjødsla rett ned i jorda. Nedfelling av gjødsla direkte i jorda har flere fordeler. Det er ikke så væravhengig, det gir mindre fosforavrenning og det fører til mindre avdamping av nitrogen, forklarer Stian.

Potet og sprit

I tillegg til å leie ut maskinparken sin skal Stian satse på potetproduksjon. Han har allerede startet så smått og oppnådd gode resultater med en gjødseloppskrift som ikke er så mye i bruk lenger.

– Nå er det ikke så uvanlig å få gode resultater det første året man dyrker potet på et engstykke, men det interessant er at poteten har 15 prosent mer tørrstoff en vanlig. Det gjør den spesielt godt egnet til spritproduksjon. Jeg kunne godt tenke meg å lage en eksklusiv lokal akevitt for salg i distriktet her. Tiden i eventbransjen lærte meg at eksklusive produkter har et marked selv om prisen er høy. Målet må være å selge sin egen gårdsakevitt på det lokale vinmonopolet, smiler Stian By.

Info

Lignende i Åfjord

Stian By

Alder: 36 år.

Bosted: By

Utdanning: Bachelor i kjemi/metallurgi fra HIST i Trondheim

Praksis: Jobbet i mange år i et eventbyrå i Oslo og deretter som forsikringsrådgiver i IF.

Ny virksomhet: Gjødselkjører

Største utfordring: En utfordring er å komme inn på markedet og bli en pålitelig leverandør, en annen å ha bare to hender til rådighet på jobber som krever flere maskiner og litt komplisert logistikk.

Neste milepæl: Min første milepæl er å lykkes i å skape min egen arbeidsplass. Den neste at det står flasker med «Einin» akevitt i hyllene på det lokale vinmonopolet.

Print Friendly, PDF & Email