Hvorfor møteplass?

Prosjektet går ut på å utvikle området på Tangen ved hotellet til en åpen møteplass.

Et fint supplement
En møteplass i Åfjord vil være ett kjempefint supplement til et ellers fint sentrum. Det kommer forhåpentligvis til å gjør sentrum enda mer attraktiv – både for kommunens egne innbyggere, men også for besøkende.

Et levende og inkluderende område
En slik møteplass vil skape trivsel i hverdagen og gjør sentrum mer levende og inkluderende. Området kommer til å trekker folk ut og kan skape større fysisk og sosial aktivitet, som igjen blant annet kan motvirke ensomhet og skape større trygghet.

Dette vil gi bedre oppvekstvilkår, bedre inkludering og morsommere hverdagsliv for folk flest, og kan området kan oppleves som stedets lim.

Det bidrar til vakrere omgivelser, og bedre helse – gjør folk stolte.

Et møtepunkt
Det kan gi nye arenaer for nye møter mellom mennesker «ansikt til ansikt» (i en ellers så teknologisk hverdag), på tvers av kultur, aldersgruppe osv.

Rekreasjon
Et grøntområdet i sentrum vil være til rekreasjon, og man utnytter et kjempefint sted, som har veldig god utsikt som ellers står ganske så brakk.

Argumentene for hvorfor man bør ha en møteplass er hentet ut fra «Byrom – en idehåndbok for hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder» utarbeidet av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.