Hyttefolket handler mye i Åfjord

I oktober gjennomførte Åfjord Utvikling en stor handelsundersøkelse blant kommunens hytteeiere. Omtrent 850 hytteeiere ble spurt om sine handelsvaner - nesten 350 svarte. Svarene er svært positive for de som driver butikk i Åfjord.

Undersøkelsen ble gjennomført i 2016

Mat og materialer

Nesten 75 prosent av de som svarte oppgav at de kjøper nesten alt av mat og drikke til hyttebesøket sitt i Åfjord. Halvparten av de som svarte benytter åfjordsbutikkene også til å skaffe seg andre varer de trenger til hytta. Den andre halvparten kjøper varer i en annen kommune i tillegg. Matvarer topper dermed lista over hva hyttefolket handler i Åfjord, mens byggevarer er nummer to. På tredjeplass kommer klær og sko.

Fornøyd med service, åpningstider og vareutvalg

Nesten samtlige som svarte på undersøkelsen synes det er ganske god, eller meget god,  service i de lokale butikkene. De virker også godt fornøyd med åpningstidene, bare ti prosent oppgir åpningstider som et hinder for å handle i Åfjord. Omtrent like mange mener vareutvalget begrenser mulighetene for handel i Åfjord.

Felles informasjon, salg og aktiviteter

Mange av de som svarte på undersøkelsen etterlyser mer informasjon om vareutvalg og åpningstider, og nesten alle ønsker å finne disse opplysningene på en felles nettside. Når de blir spurt om hva som kan få den til å oppsøke handelsbedriftene oftere mens de er på hytta, sier nesten halvparten av de som svarte at en kombinasjon av salg og aktiviteter vil gjøre det mer attraktivt å dra fra hytta inn til Åfjord. Salg i seg selv er altså ikke nok.

Savner utstyr og båtservice

En annen nokså entydig melding fra hyttefolket er savnet av en generell utstyrsbutikk, og spesielt varer og service knyttet til båt. Mange gir tilbakemelding om at de ønsker en butikk som Europris, Clas Ohlson eller Jula, og mange peker på at det er et for dårlig tilbud av båtutstyr og båtservice i Åfjord. Det er like mange fritidshus som bolighus i Åfjord, så her ligger det kanskje et marked?

Svarene på Spørreundersøkelsen «Dine handelsvaner i Åfjord»:

Lignende i Åfjord

Print Friendly, PDF & Email