Kroatene kommer

Kroatene kommer

Det Kroatiske selskapet Dalekovod vant som de fleste kjenner til anbudet med å bygge linjene for Statnett.

Om Dalekovod
Dalekovod er et relativt kjent firma i Norge. De har en rekke jobber for Statnett i hele landet. De har pr nå ca 120 mann i Norge. Totalt jobber det 1200 mann i firmaet, som tar på seg oppdrag i hele Europa. De tar hele jobben fra fundamentering, masteoppsett og linjestrekk.

Linjestrekk gjør de sammen med innleide underleverandører i de land de opererer i. De benytter også lokale selskap som leverandører av betong til fundament. Dette flys inn i landskapet for å unngå sår etter byggingen. Ca 300 – 400 m er det mellom hver mast, så det er en betydelig mengde som skal flys inn.

I byggeperioden
Helikoptertrafikk må vi alle bli vant til etter hvert. Dog er de veldig opptatt av å ta hensyn til kalvingsperioder til bl.a rein, slik at dette ikke skaper konflikt med reindriftsnæringen. Selve mastene kommer med båt til Åfjord fra kontinentet, bl.a Tyrkia. Dalekovod har utelukkende Kroatiske arbeidere og de jobber i skift 8 uker i Norge, 2 uker hjemme i Kroatia. Kroatisk mat er viktig for trivsel og de har derfor med seg egne kokker som kjenner sin egen matkultur. I likhet med de andre utbyggingsprosjektene tar Kroatene en pause i den tøffeste vinterperioden. Kraftig regn og tåke er dog det verste for dem mht. mast og linjetrekk.

Lokalt samarbeid
Stjern Entreprenør vil være en viktig bidragsyter til Statnett sine linjer, da de skal bygge 4 store trafostasjoner. Ytterligere samarbeid mellom Stjern og Kroatene er nok også realistisk.
Vi i Åfjord er i dialog med ledelsen i Dalekovod for å få kartlagt de behov Kroatene vil få mht. overnatting og servicebehov. Akkurat nå bor de i Namdalen, Sjøåsen hotell men snart kommer de sørover. Det er anslått at i hele 2018 og halve 2019 har de base i eller i nærheten av Åfjord sentrum. Uansett hvor de til slutt bosetter seg gleder vi oss til å bli bedre kjent med Kroatene. Kanskje vi kan bli så godt kjent at vi kan besøke dem i Kroatia..

Print Friendly, PDF & Email