Landbrukets dag

Velkommen til landbrukets dag 22. november.

Arrangør: Felleskjøpet, Tine, Nortura, Bondelaget, Åfjord Utvikling

Tema for landbrukets dag er «Det grønne skiftet».

Program:
11.00 Jon Arne Ulvan, adm dir i Felleskjøpet Agri SA
11.50 Tony Barnman, prosjektleder Klimasmart Landbruk
12.30 Lunsj
13.15 Kjetil Kvam, Dyrk Fosen
13.25 Askild Eggebø, styremedlem i Tine
14.10 Kari Åker, fylkesleder for Sør-Trøndelag Bondelag
ca 15.00 Vel hjem

Vi ønsker tilbakemelding om du får til å komme, pga matbergning. Til post@afjordutvikling.no
Kaffe med med fra kl.10.30 og fram til programstart kl.11.00.

Tid: 22. november
Sted:
Fosen FjordhotellGjerne gi lyd om du ønsker å være med, ifht matberegning til:
post@afjordutvikling.no