Ny storkontrakt til Syltern

Johs. J Syltern har igjen klart å overbevise Statkraft om at de er det beste valget for å bygge infrastruktur til de kommende vindparkene i Åfjord og Roan. Denne gangen gjelder det internveger og øvrig infrastruktur til Roan vindpark. Kontrakten er verdt langt innpå en halv milliard kroner.

Syltern er allerede i ferd med å bygge adkomstveger til vindparkene i Roan og Åfjord, så det passer godt for alle parter at den samme aktøren fortsetter i prosjektet.

Det arbeidet Syltern nå har fått kontrakt på omfatter om lag fem mil internveger, 71 turbinfundamenter, to transformatorbygg og et servicebygg. Arbeidet starter allerede i oktober og skal ferdigstilles i første halvdel av 2017.

Åfjord kommunes mål om at lokalt næringsliv skal være en viktig aktør i utbyggingen av Europas største landbaserte vindkraftprosjekt ser dermed ut til å være innenfor rekkevidde. Det er Statkraft som bygger ut vindparkene på vegne av eieren Fosen Vind.

Lignende i Åfjord

Print Friendly, PDF & Email