Jubel for ny Fv 723 til Stoksund

Etter heftig administrativ og politisk jobbing, ble det en gledens dag i Åfjord da Fylkesutvalget tirsdag 6.september vedtok finansieringen av veien, med kostnadsrammen på 270 millioner kroner. Veien skal stå ferdig høsten 2019.

2 fluer i en smekk

Utbedringen av fylkesvei 723 henger tett sammen med vindkraftutbyggingen på Fosen. Én av de fire vindparkene på Fosen skal bygges på Harbakfjellet like nord for Stoksund. Slik standarden på fylkesvei 723 er i dag, er det ikke mulig å frakte de største elementene som hovedtransformatoren og vindturbinene på strekningen.

Etter et lokalt initiativ støtter Statkraft nå muligheten for å få oppgradert fylkesvei 723 slik at de største og tyngste elementene kan fraktes langs den.

I følge Knut Mollestad i Statkraft er dette en logistikkmessig gunstigere løsning, blant annet fordi behovet for å bygge ny kai i Stoksund bortfaller.

Kortere vei til Kvenndalsfjellet vindpark

Det ligger også en annen gevinst i å bygge ny veitrasé fra Morkemo til Herfjord.

Dette vil gi mulighet til å anlegge adkomstveien til Kvenndalsfjellet vindpark, som vil bli om lag halvparten så lang som den adkomsten som ble prosjektert via Langdalen lenger mot nord-øst.

Bruer og tunneler

Fosenvegene er godt i gang med å prosjektere ny veitrasé fra Morkemo til Herfjord.

– Dette blir ikke blandet inn i økonomien til Fosenvegene. Og dette er heller ikke noe bompengeprosjekt, påpeker Knut Sundet.

På den nye veitraseen vil det bli flere bruer, fyllinger og to tunneler sier Sundet.

Må starte i 2017

Byggingen av den nye traseen fra Morkemo til Herfjord starter allerede neste år.

– Vi må komme i gang da for å bli ferdig til høsten 2019, påpeker Sundet, for da skal hovedtransformatoren fraktes på toppen av Harbakfjellet. Så her blir det absolutt tidspress.

Foto: Adressa, Statkraft, Fosenvegene

Print Friendly, PDF & Email