Om Åfjord kulturskole

Åfjord kulturskole har gitt undervisning i kunst- og kulturfagene siden 1985. Vi har i dag et bredt undervisningstilbud og tilbyr også andre tjenester som kulturvaktmester og korpsdirigent.

Dans

Visuell kunst

Teater

Musikk

logoen til Å!.

Åfjord kulturskole

Kulturskolen har omtrent 170 elever og 210 elevplasser. I tillegg nås et hundretalls elever i alle aldre gjennom samarbeid med helse og velferd, barnehage, grunnskole, videregående skole, Åfjord fritidsklubb. Kulturskolen drifter også UKM (Ung kultur møtes) og DKS (Den kulturelle skolesekken).

Kulturskolens hovedkontor ligger i andre etasje i aktivitetshuset Å! i Åfjord sentrum. Her gis mesteparten av undervisningen i kulturskolen. I tillegg gir kulturskolen undervisning ved Stoksund oppvekstsenter og Brandsfjord skole

logoen til Å!.

Hva gjør kulturskolen?

Åfjord kulturskole gir undervisning i musikk, teater, dans og visuell kunst til elever i alle aldre. De aller fleste som mottar undervisning i kulturskolen er i grunnskolealder. Undervisningen gis både individuelt og som gruppetimer i musikkfaget. For teater, dans og visuell kunst gis undervisningen i grupper.

Vi har også et tett samarbeid med helse, og har KorKjekt på Åfjord Sykehjem hver tirsdag. 

Fordypningslab er et program for de mest interesserte elevene. Tilbudet gis i samarbeid med Ørland og Indre Fosen kulturskoler.

Kulturvaktmestertjenesten i Åfjord drives av Åfjord kulturskole. Denne forvalter kommunens lyd-, lys- og scenetekniske utstyr, og bidrar med lyd- og lysstyring til ulike arrangementer i kommunal regi. 

På etterspørsel leier kulturskolen ut dirigenter til korps og kor og lærere til grunnskole og videregående skole.

logoen til Å!.

Åfjord kulturskoles historie

I 1984 innstiller skolestyret i Åfjord, samt Hovedutvalget for Kirke, Kultur og Fritid om å etablere en musikkskole i kommunen. Det opprettes dermed en kommunal musikklederstilling som etter hvert deles mellom Frode Fredriksen og Kirsten Harmens. Fredriksen og Harmens får i oppdrag å starte opp den nye skolen. Begge har fireårig utdannelse ved Musikkonservatoriet i Trondheim og to års studier ved Praha musikkakademi.  

Åfjord kommunale musikkskole etableres som en prøveordning i skoleårene 1985-1986 og 1986-1987. På dette tidspunktet gis det undervisning i el-orgel, piano, el-bass og trekkspill, og undervisningen foregår ved Sørdalen skole og Åset skole. Det første året får rundt 60 elever undervisning i musikkskolen, selv om etterspørselen er langt høyere. Omtrent 230 barn og unge under 19 år melder sin interesse for å lære seg å spille et instrument.  

Mellom 1987 og 1988 utvides undervisningstilbudet til å omfatte undervisning på Stokkøy skole og Innlandet skole. Dette skjer i en periode hvor flere musikkskoler i landet har økonomiske problemer, deriblant Bjugn kommunale musikkskole, og er truet med nedleggelse. Musikkskolen er ikke en lovpålagt tjeneste på 1980-tallet, og blir muligens sett på som en salderingspost i trange tider.  

Ingunn Løberg tiltrer som kulturskolerektor i 1989 etter at stillingen hadde vært “ubesatt i lang tid.” To satsninger peker seg ut: det startes opp en musikkbarnehage og musikkskolen begynner å tilby fiolinundervisning. Sokneprest i Åfjord, Einar Ulriksen er, blant andre, fiolinlærer.  

Stortinget forankrer musikk- og kulturskolen i Opplæringslova i 1997, med ikrafttredelse året etter. Dette sikrer musikk- og kulturskolene mot nedleggelse som følge av politiske omprioriteringer. 

Våren 2001 søker Osen og Roan kommuner et formalisert samarbeid med Åfjord kommune om et felles kulturskoletilbud. Samarbeidet hadde i praksis eksistert de to foregående årene, ettersom Ingunn Løberg også hadde rektoransvaret for Osen og Roan kulturskoler i denne perioden. Høsten 2002 blir Nord-Fosen kulturskole etablert og Hilda Sørum Ulriksborg, med musikkpedagogisk bakgrunn fra musikkonservatoriet i Trondheim, ansettes som rektor i den nye kulturskolen.  

Høsten 2003 oppnår kulturskolen sitt høyeste elevtall noensinne med 331 elever. Av disse kommer 258 fra Åfjord, 53 fra Roan og 20 fra Osen.  

Marja Høgås Røen tar over som rektor i 2007.  

Osen og Roan kommuner trekker seg fra kulturskolesamarbeidet i 2009 og med det avvikles Nord-Fosen kulturskole. Åfjord Kulturskole (sic.), også omtalt som Åfjord kommunale musikkskole, starter drift høsten 2009.  

Tormod Gjersvold tiltrer som rektor i 2012. Gjersvold er en av pådriverne for å etablere TalentLab Fosen, som er kulturskolene på Fosens fordypningstilbud til spesielt motiverte elever.  

Åfjord og Roan kommuner slås sammen i 2020, og med det fusjonerer Åfjord og Roan kulturskoler. Dette året preges av koronapandemien, som medfører nedstengninger, digital undervisning, utsatte forestillinger og begrensninger i publikumskapasitet.  

Brian Christer Nebb Rånes ansettes som rektor i 2020. 

Høsten 2022 flytter Åfjord kulturskole inn i aktivitetshuset Å!, som i tillegg til kulturskole huser bibliotekfritidsklubbbadebassengfrivilligsentralkino og scene 

logoen til Å!.

Kontaktinformasjon

Brian Christer Nebb Rånes

Kulturskolerektor