Åpent informasjonsmøte

Informasjon om transportene i fm Vindkraftutbyggingen i vår og sommer.

Nå starter en ny fase i byggingen av den første vindparken i Fosen-utbyggingen. 4. April går den første konvoien med vindmøllekomponenter på trailere fra Monstad til Roan. Statkraft og vestas inviterer derfor til:

Åpent informasjonsmøte om transportene som vil bli gjennomført denne våren og sommeren.

Kulturstua i Åfjord, 22. mars kl.19.00.

Her vil vi gå igjennom planene for transportene, hvordan sikkerheten ivaretas og hvem de ulike aktørene som vil bidra er. Politiet vil også være tilstede for å kunne orientere om sin rolle. Det vil bli enkel servering.

VEL MØTT!

Siden Våren 2016 har vi vært opptatt med å bygge veier og fundamenter i Roan vindpark. Nå starter en ny fase i realiseringen av den første vindparken i Fosen-utbyggingen. 19. mars losses det første skipet med komponenter fra Vestas til Roan vindpark på Monstad kai i Åfjord. Dette er starten på en stor logistikkoperasjon som har sin siste planlagte transport 30.juli.

 

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA. For mer informasjon om vindkraftutbyggingen, se www.fosenvind.no

Dato 22 March, 2018 - 22 March, 2018
Tidspunkt/Åpningstider Kl.19.00
Mer info

I Kulturstua i Åfjord.