Dåapma

Dåapma er en av de høyeste toppene på Fosen, og er en fin destinasjon sommer som vinter. Spesielt skiterrenget er helt fantastisk!
Utsikten er fenomenal – du ser helt fra svenskegrensa til Halten også her!

Området er naturreservat og beiteområde for tamrein og sau. På toppen har sørsamene samleanlegg/innhegning for rein.

Sommerruta – ca 8 km hver vei
Kjør av fra Riksvei 715 i bunnen av Lonbakkan og videre inn bomveien i Lonin mot Vargfossen ca 6 km. Du er nå i Roan kommune.
Fra Vargfossen er turen til Dåapma merket helt fram. Enkelte partier før Kjølåkerbekken kan være tunge og våte dersom det har regnet nylig.

Stien går videre opp til Storheitjønnin og derfra kommer høyfjellsfølelsen sigende!
Videre går du opp østre kant av Skruvklumpan, der du kan se ned på Skurvvatnet. Stien fortsetter øst for vatnet i retning toppen og her er terrenget lettgått.

Vinterruta– ca 14 km hver vei
Ta utgangspunkt i parkeringsplassen i Rørskogen på Momyra. Høyre side av veien hvis du kommer fra Åfjord.
Du går østover myra og opp Perengheia, følger Finndalen videre og opp til Nyvatnet. Løypa går vanligvis forbi hytta i sørenden av vatnet.

Du forsetter over vatnet og østover inn til Skruvvatnet. Man krysser skurvvatnet og følger dalsøkket oppover slik at man når  toppen fra nordsida.

Når føret er bra er utforkjøringa fra toppen helt fantastisk!
Ofte er det kjørt opp skiløyper på strekningen omkring jul og påske.

 

Turen (nr 35) er nærmere beskrevet i boka «På tur i Åfjord» av Astrid Witsø og Arne Hugdal, som kan kjøpes i Turistinformasjonen.

Placering

Info

Sted Unnamed Road, 7194 Brandsfjord, Norge
Mer info

Parkeringa for sommerruta er indikert på kartet.
Ta av fra rv 715 i bunnen av Lonbakkan og følg veien inn til Vargfossen.

Lignende i Åfjord

Print Friendly, PDF & Email