Etablererkurs

Kurs for deg som ønsker å starte egen bedrift.

Etablererkurs i Trøndelag har som mål å gi en kort innføring i hva som er viktig å tenke på ved oppstart av bedrift. Kurset er ment som et lavterskeltilbud til deg som vurderer å starte bedrift. Vi gir en kort innføring i hva som er viktig å ha tenkt gjennom på forhånd før du går i gang med etablering av selskapet. Kurset er over fire kvelder og hver kurskveld har et tema:

Første kurskveld – markedsavklaring. Her skal vi bli litt bedre kjent med hva markedskunnskap er og hvordan vi innhenter tilstrekkelig med markedskunnskap i det markedet gründeren skal operere i.

Andre kurskveld – markedsstrategi og bærekraft. Her skal vi ha fokus på hva vi legger til grunn når det gjelder prisstrategi, hvilke markedskanaler det er lurt å satse på. Vi skal også gjennom begrepet bærekraft, og hvorfor dette er viktig.

Tredje kurskveld – økonomi. Fokuset være å gi deltakere et innblikk i og en forståelse av regnskap og likviditetsstyring
Siste kurskveld – forretningsmodellering. Her skal vi lære med om forretningsmodellering. Hvordan skal vi skape mest mulig verdi overfor kundene våre.

 

Praktisk informasjon:
Det er lagt opp til 4 kurskvelder, hvor hver kveld har varighet på 4 timer. Det er en egenandel på 1000kr.

For påmelding:
Du kan melder deg på, ved å trykke her. 

Kontaktinfo ved spørsmål:
stine-aileen.strand@proneo. no, tlf +47 901 29 444

Arrangør: Innovasjon Norge, Proneo i samarbeid med Fosen Innovasjon

Om kurskveldene

Mer info

Kurskvelder på Fosen er 2. 9. 16. og 23. November

For mer info og påmelding, trykk her.