Fosenmøtet 2017

Fosenmøtet 2017 samler politikere og næringslivsledere i Fosen.

Torsdag 9. november 2017 inviteres politikere og næringslivsledere i Fosen til Fosenmøtet på Ørland Kultursenter.

Bli oppdatert på alt det spennende som skjer på Fosen. Gode innledere, oppdateringer, muligheter, nettverksbygging, diskusjoner, samtaler. Det er nå det skjer på Fosen.

Påmelding sendes til: info@orland-naringsforum.no innen 2. nov

Si ifra på e-posten om du også deltar på 3 retters middag 395,- (drikke i tillegg). Bindende påmelding.

Ove Vollan er konferansier, program fra 09.00 – 17.00, middag kl.18.00 se program og invitasjon på høyre side .

Arrangør: Næringsalliansen på Fosen