Frokostmøte 7.juni 2019

Frokostmøtet er 7.juni

Sommerens siste frokostmøte står for døren. Vi hadde tidligere annonsert en sommeravslutning på ettermiddagen, men dette utgår pga pinsen.

Sommeren  er reiselivet og handelsbedriftenes viktigste sesong. Hva er da mer naturlig at dette blir hovedfokuset på frokostmøte.  Vi er midt i en strategiprosess innen reiseliv og i starten av en innen handel.  Involvering fra bredden av næringsliv er viktig i strategiprosessene slik at alle får god informasjon samt at prosjektgruppen kan få gode innspill i det videre arbeidet. Strategier som besluttes berører alle – uansett næring.
Vi håper derfor på et fulltallig og engasjert næringsliv på sesongens siste frokostmøte før ferien.

 

Program


0720 – 0745 Frokost
0745-0900
Masterplan reiseliv – status fra Prosjektledere og involvering og innspill fra næringslivet
Masterplan handel – Veien videre

Sted: Spiserommet Næringstorget (2.etg)

Velkommen!

Mer informasjon

Dato 7 June, 2019
Tidspunkt/Åpningstider Kl 07.20 - 09.00.
Vi starter med frokost.
Sted
Mer info

Kommende frokostmøter:

Informasjon kommer!

NB! Ikke parker utenfor Åfjord Sparebank, da vi fyller opp alle parkeringsplassene til ansatte og kunder.

Arrangør: Åfjord Utvikling

Påmelding frokostmøte

Navn (obligatorisk)

Bedrift (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Annen info: