Hyttekveld i Trondheim

Invitasjon til hyttekveld i Trondheim for hytteeiere i Åfjord og Roan 30. mai

Kjære Hytteier i Roan og Åfjord

Åfjord og Roan er i ferd med å gjennomføre en reisemålsutviklingsprosess hvor man bla. skal beskrive dagens situasjon samt identifisere nye satsingsområder og utviklingstiltak.

Målsetningen er å videreutvikle vår felles nye kommune til et fortsatt attraktivt feriested.

Dere som hytteeiere er viktige for kommunen vår og vi ønsker å inkludere dere i dette arbeidet, og inviterer dere derofr til hyttekveld i Trondheim.

Vi benytter samtidig muligheten til å gi dere litt informasjon fra kommunen.

Dato 30.5.2018

Kl: 18.00-21.00

Sted: Quality Panorama Hotell (ved City Syd)

Program for kvelden:
o Velkommen og siste nytt fra vår nye kommune v/Ordfører Åfjord Kommune Vibeke Stjern Åfjord Kommune og ordfører Roan Kommune Einar Eian

o Bakgrunn for reisemålsprosessen og litt informasjon om næringsutvikling v/daglig leder Åfjord Utvikling AS Rolf Øia

o Statkraft informerer om den pågående vindkraftutbyggingen

o Pause med kaffe og kake

o Reiselivsutvikling. Gjennomgang av hytteierundersøkelsen og videre diskusjon om reiselivsutvikling v/konsulentselskapet Mimir AS.

 

Hjertelig Velkommen til hyttekveld.

Påmelding innen 23. mai, ved å fylle ut skjema på høyre side.

Tid: Onsdag 30. mai kl 18.00 – 21.00

Sted: Quality Panorama Hotell (Ved City Syd)

For hvem: Hytteeiere i Åfjord og Roan