Informasjonsmøte om Statnetts aktiviteter i Åfjord

Statnett inviterer til informasjonsmøte

I forbindelse med at Statnett har startet arbeidet med å bygge en ny kraftledning mellom ny transformatorstasjon i Åfjord (Garrabrekka) til Hofstad transformatorstasjon i Roan, vil vi invitere til et informasjonsmøte.

På dette møtet vil vi informere om fremdrift, hvordan vi skal utføre arbeidet og på hvilken måte dere vil bli berørt.

Møtet er åpent for alle.

Tidspunkt: Torsdag 21.juni kl. 18.00-19.00
Sted: Kulturstua, Åset skole

Med vennlig hilsen

Martha Hagerup Nilson, Statnett

Dato 21 June, 2018 - 21 June, 2018
Tidspunkt/Åpningstider 18.00-19.00
Sted Fv55 9, 7170 Åfjord, Norge
Pris/inngang Gratis
Mer info

Tidspunkt: Torsdag 21.juni kl. 18.00-19.00
Sted: Kulturstua, Åset skole