Praktisk ledelse      Praktisk personalledelse – inspirasjonsdager for refleksjon og ny kunnskap

Målgruppa er nye og erfarne ledere, mellomledere, styremedlemmer, ledere for lag og foreninger, tillitsvalgte, andre interesserte.

Onsdag 4. september kl. 14-20           sted: Åfjord videregående skole
Praktisk ledelse        «Å lede handler om å oppnå resulater gjennom andre»
Noen stikkord: Hva er ledelse, Lederstil og atferd, Grunnleggende verdier, Lederrollene, Ledelsesprinsipper, Rapportering. Eksempler og drøftinger.

Onsdag 16. oktober kl. 14-20              sted: Roan
Praktisk personalledelse      «Våre ansatte er vår viktigste ressurs»
Noen stikkord: Personalpolitikk, Arbeidsrettslige hovedregler, Kriseberedskap, Rekruttering og utvelgelse, Mellommenneskelige forhold. Eksempler og drøftinger.

Informasjon, program og påmelding innen 20. august se – www.bit.ly/dagskursledelse

Faglig ansvar for dagene:         Arena Utvikling AS
Adm og tilrettelegging:            Åfjord ressurssenter – Åfjord videregående skole

Kursavgift:
kr 2500 for medlemmer av ÅNF for begge samlinger
Kr 3500 for ikke-medlem av ÅNF for begge samlinger
Kr 1300 for påmelding til en av datoene (medlem av ÅNF)
Kr 1750 for påmelding eil en av datoene (for ikke-medlem av ÅNF)

Samlingene foregår mellom kl 14-20, med mat og mingling fra kl 14. Bevertning og kursmateriell inngår i kursavgiften.

Det anbefales at flere fra samme bedrift deltar.

Åfjord Næringsforening har vært initiativtaker til kursdagene.

Faglig ansvar for dagene:         Arena Utvikling AS
Adm og tilrettelegging:              Åfjord ressurssenter – Åfjord videregående skole

 

Flere dagskurs med aktuelle tema kan tilbys våren 2020.

Kontaktinfo: postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no tlf 74176800

Print Friendly, PDF & Email