Laksefiske i Nordalselva

Åfjord har to av landets beste smålakseelver; Stordalselva og Nordalselva. Begge elvene er kvalifisert som nasjonale laksevassdrag, og er lett tilgjengelig fra bilvei.

Stordalselva og Nordalselva er to av landets beste smålakselver.

Åfjord har to av landets beste smålakseelver; Stordalselva og Nordalselva. Begge elvene er kvalifisert som nasjonale laksevassdrag, og er lett tilgjengelig fra bilvei. I Nordalselva er det fiske fra 1. juni til 3.juli. Fiskekort fåes kjøpt. http://www.stordalselva.com/

Information

Dato 1 June, 2015 - 3 July, 2020

Lignende i Åfjord