Workshop – Fra vind til hydrogen

– Næringsmuligheter for produksjon og bruk av hydrogen

Med den store vindkraftutbyggingen som skjer på Fosen gir det mulighet til videreutvikling i produksjon og lagring av grønn energi. Hydrogen som drivstoff er i startgropa - og her kan vi sette Åfjord og Fosen på kartet i form av at vi kan få lagt produksjonen hit på lang sikt.

Med utbyggingen av Europas største vindprosjekt på Fosen forventes mange nye muligheter for det lokale næringslivet. En av disse er produksjon og bruk av hydrogen. Ved elektrolyse av vann med fornybar strøm lages hydrogen uten noe utslipp. Hydrogenet kan lagres til senere re-elektrifisering, brukes i prosessindustri eller som drivstoff i alt fra personbiler og små varebiler, til lastebiler, båter og tog med lang rekkevidde.

Målet med workshopen er å informere om og diskutere næringsmulighetene på Fosen ved produksjon og bruk av hydrogen. Arrangementet er rettet mot næringsliv, politikere, menigmann og sluttbrukere.

Det vil bli gitt en innledende hydrogenpresentasjon av SINTEF, og det inviteres til presentasjoner av regionale aktører, enten potensielle sluttbrukere av hydrogen eller de med produkter/tjenester med relevans til hydrogen. F.eks montering, vedlikehold, transport, kombinert behov varme/strøm, bruk av H2/O2 i produksjon og drift, eller ulike servicenæringer.

Hvor er workshopen?

Info

Dato 25 August, 2016
Tidspunkt/Åpningstider Kl 10 - 14
Sted FosenKraft AS, Bjugn, Norge
Mer info

Workshopen holdes i Fosenkrafts lokaler i Botngård.

 

Påmelding

Påmelding innen 20.august til gsvendsen@fosenkraft.no

Print Friendly, PDF & Email