Praktisk informasjon

Dans

Visuell kunst

Sangteater

Musikk

Praktisk informasjon

Halvårsplan 2023

Velkommen til vårsemesteret. Her finnes halvårsplan for Åfjord kulturskole (PDF).

Informasjon til elever, foreldre og foresatte vinter 2021

Informasjon sendt ut 08.12.2021 (PDF)

Merk at juleavslutningen omtalt i brevet er avlyst og at det derfor gjennomføres ordinær undervisning denne uka. 

Møtereferat fra foreldremøte 08.09.2021

Møtereferat – foreldremøte 08.09.2021 (PDF)

Informasjon om skoleåret 2021-2022

Informasjon om skolerute, skole-hjem-samarbeid, flytting til aktivitetshus og SpeedAdmin (PDF)

Informasjon om samtykke til bruk av bilder, video og lyd

Her finner du retningslinjer for samtykke til bruk av bilder, video og lyd og informasjon om hvordan kulturskolen bruker disse: Informasjon om samtykke til bruk av bilder, video og lyd i kulturskolesammenheng (PDF). 

logoen til Å!.

Hva skjer i kulturskolen?

Få et innblikk i undervisningen, nyt øyeblikk fra forestillinger, konserter og utstillinger, og hold deg oppdatert på nyheter.

logoen til Å!.

Rammeplan for kulturskolen

Åfjord kommunestyre har vedtatt at kulturskolen skal følge Norsk kulturskoleråds Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning. Rammeplanen forteller om kulturskolens formål, fag, organisering og mer. 

Årshjul for Åfjord kulturskole
logoen til Å!.

Hva skjer når?

Mange aktiviteter og hendelser skjer til omtrent samme tid hvert år.

logoen til Å!.

Kontaktinformasjon

Brian Christer Nebb Rånes

Kulturskolerektor