Prosjektnytt uke 10

Her kan du lese oppdatert informasjon om Åfjord Utviklings prosjekter.

Å-magasinet nærmer seg deadline og det ser ut som vi får nok et flott magasin med spennende innhold fra Åfjord. Det er bare å glede seg!

Oppfølging av nystartere
Det blir kurs i digital strategi for næringslivet i Åfjord den 29.mars. Dette er gratis for de som har etablert bedrift i 2016 og 2017. Les mer om dette her.

Gründerklekkeriet
Gjengen presenterte seg og sine ideer på forrige frokostmøte med stor suksess. Nå nærmer det seg fylkesmesse, og de jobber med å perfeksjonere prototyper og utarbeide en god stand. De har også hatt et minikurs med ordfører Vibeke Stjern i presentasjonsteknikk, og det var veldig effektivt.

Møteplasser
Området på Tangen ved hotellet skal utvikles, og idégruppa har hatt møte/workshop omkring innhold og finansiering. Prosjektgruppa består av Ingvill Hoås Butli (ÅU), Ines Berghorn, Lars Helge Kolmannsskog (Åfjord kommune), og representanter fra ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede, unge/småbarnsfamilier og aktivitet/kultur).
Disse skal hente inn ideer og avgjøre hva området skal inneholde, før man setter i gang med å skaffe sponsorer, hyre en landskapsarkitekt og så videre. Gruppa jobber for å utvikle en «helårspark» som kan brukes av alle.

Landbruk og utmark
Faglagene kjører sine årsmøter, og vi planlegger en kursdag for både nye og etablerte gårdbrukere i Åfjord den 18.april, med tittel Bonde anno 2017.
Før lunsj er temaet «How to be a bonde», med fokus på informasjon, kontaktpersoner, erfaringer og prosess omkring overtakelse med mer. Etter lunsj får vi høre om status og framtidsutsikter for yrket fra flere ulike aktører, og inspirasjon til utnyttelse av ressurser og eksempler på hva bondelivet i 2017 kan være. Det blir også mulighetstorg der man kan mingle med faglag, gårdbrukere fra ulike produksjoner m.fl. Invitasjon kommer.

Arrangement/”Utopia”
Styret i Åfjord Utvikling har gjort et vedtak om at det ikke er naturlig for selskapet å stå som arrangør, eller ta initiativ til, arrangement av typen Åfjord Utopia/Åfjordsdagan. Styret mener at ønsket om, og initiativet til, slike arrangement må komme fra lag og organisasjoner.

Det kan nevnes at det i perioden 15.- 17.juni skal arrangeres både sommerfest på Helsesenteret (m/Tor Endresen) og sommerfest på Monstad (m/Sie Gubba), så potensialet for et større folkelig arrangement er absolutt til stede.
Åfjord Utvikling kan bidra med tips/råd og eventuelt økonomisk støtte.

Åfjord Handelsforum ble grunnlagt med brask og bram og nesten 80 frammøtte fra handelslivet i Åfjord, og har som mål å få økt handel og bedre inntjening i Åfjord gjennom samarbeid om felles arrangement, løsninger, tilbud med mer. Handelsforumet skal ha sitt første arbeidsmøte på mandag, der de skal jobbe med et årshjul med samkjørte arrangement og tilbud.

Turisme
Etter et møte med reiselivsbedriftene ble det bestemt at Åfjord Utvikling skal jobbe med bedriftene for å utforme en strategi, der et av hovedmålene er å utvikle Åfjord som helårsdestinasjon.
Alle bedriftene peker på kort sesong/lav aktivitet på vinters tid, som en av de største utfordringene, og det blir dermed viktig å finne tiltak som kan aktivere Åfjord på vinteren. Vi vil ha et strategimøte før påske, og det vil bli aktuelt å høste erfaring fra andre steder i Norge på hvordan de har jobbet for å bli attraktive hele året. Vi vil også jobbe opp mot handelsnæringen, siden de har en del av de samme utfordringene.

Lokal verdiskapning vind
Roberth Dahl er ansatt ny daglig leder i FFS. Han jobber enkeltdager allerede, og starter for fullt fra 1.mai. Roberth er tidligere daglig leder i Big Bite-kjeden, og har hytte her i Åfjord. Han vil få en svært viktig knutepunktfunksjon mellom lokale aktører og utbyggere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for næringslivet!

Åfjord Utvikling jobber med prosjekter innenfor flere ulike områder. Vi informerer om status for disse prosjektene her, men kom gjerne innom for en prat om du har spørsmål eller innspill til prosjektene.

Velkommen!

Prosjekter i Åfjord Utvikling

Å-magasinet

Etablererløp for nystartere

Møteplasser

Landbruk

Utmark

Lokalmat/matfestival

”Utopia”

Vindfo

Grønt Kompetansesenter

Handel

Turisme

Lokal verdiskapning vind

Investeringsfond