Prosjektnytt uke 49

Her kan du lese oppdaterte nyheter om Åfjord Utviklings prosjekter.

Å-magasinet

Å-magasinet 2017/18 er under produksjon med planlagt utgivelse til påske 2017. Årets Å-magasin fikk mange positive tilbakemeldinger og Åfjord Utvikling følger derfor opp med nytt magasin.

Magasinet er så godt som selvfinansierende på grunn av stor interesse fra lokalt næringsliv.

Å-magasinet er et destinasjonsmagasin, med reportasjer og praktisk info av og for fastboende, fritidsbeboere og besøkende i Åfjord.

Møteplasser

Vi jobber med å sette i gang en mulighetsstudie/workshop i januar, for å finne ut hva området på Tangen ved hotellet skal inneholde og hva det skal brukes til.

Målet er at området skal være «av og for folket», så lag og foreninger er inkludert i prosjektet.

Landbruk

Etter møte med faglagene i høst ble det besluttet å starte opp «Bondekaffe» som en sosial og faglig møteplass, og den første går av stabelen tirsdag 6.desember med Nortura og Åfjord Sparebank som arrangører. Deretter blir det flere Bondekaffe utover våren 2017.

Felleskjøpet kjører Bondelunsj tirsdag 13.desember kl 11-14, og fortsetter med dette utover våren 2017.

Utmark

Åfjord kommune og Åfjord Utvikling har søkt kommunal- og moderniseringsdepartementet om midler til forenkling av utmarksforvaltningen i kommunen. Vi har fått muntlig lovnad om ca en halv million kroner, og dette skal blant annet brukes til digitalisering av skjema, informasjon til innbyggere og besøkende og skolering av servicetorg og turistinformasjon.

Grønt kompetansesenter

Vi har ambisjoner om et kompetansesenter for fornybare næringer på Monstad havn, i et bygg som forhåpentligvis vil inneholde Statkraft og Trønderenergis avdelinger for vedlikehold knyttet til vindkraft. Sør-Trøndelag Fylkeskommune er positive til tiltaket, og målet er å få på plass et samarbeid med videregående skole/undervisning.

Dersom dette blir en realitet vil første byggetrinn stå ferdig i 2018.

Handel

Det er vedtatt å etablere Åfjord Handelsforum for å få til et samarbeid mellom alle de ulike handelsbedriftene i Åfjord. De hadde sin første felles innsats med Black Friday fredag 25.november og vil ha en kick-off i januar der man velger et styre og starter arbeidet med et årshjul for handelsaktiviteter i 2017.

Turisme

Åfjord Utvikling har initiert et møte 4.januar 2017 med aktører i turistnæringen for å skape mer samspill og utarbeide pakkeløsninger for turisme som spiller på flere aktører og tilbud. Har du interesse av dette er du velkommen til oss 4.januar kl 17.00.

Lokal verdiskapning vind (gjennom FFS; Fosen Facility Solutions)

Åfjord Utvikling har gjennom høsten 2017 jobbet med å få på plass finansiering for prosjektfasen av FFS-modellen, som har som mål å sikre maksimal lokal verdiskapning i forbindelse med vindkraftutbyggingen. Dette har falt på plass og vi er i gang med ansettelsesprosess av ny daglig leder.

Daglig leder vil være ansatt via Åfjord Utvikling i 2017, for deretter å være ansatt i FFS fra 2018.

Investeringsfond

Mangel på venture kapital/risikovillig kapital kan være spesielt utfordrende for vekst/nyetablering i distriktene, og Åfjord Utvikling jobber for å bygge opp et fond som kan gi samfunnet vårt tyngde til økt vekst. Dette vil ikke erstatte det eksisterende kommunale næringsfondet, men være målrettet større etableringer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for næringslivet!

Åfjord Utvikling jobber med prosjekter innenfor flere ulike områder. Vi informerer om status for disse prosjektene her, men kom gjerne innom for en prat om du har spørsmål eller innspill til prosjektene.

Velkommen!

Prosjekter i Åfjord Utvikling

Å-magasinet

Etablererløp for nystartere

Møteplasser

Landbruk

Utmark

Lokalmat/matfestival

”Utopia”

Vindfo

Grønt Kompetansesenter

Handel

Turisme

Lokal verdiskapning vind

Investeringsfond