Prosjektnytt uke 50, 2016

Her kan du lese oppdaterte nyheter om Åfjord Utviklings prosjekter.

Oppfølging av nyetablerere

Etablererløpet 

Etablererløpet er et system vi har utviklet for å ta imot nystartere og hjelpe dem på vei. Nystartere får permen «Etablererguiden» og oppfølging der de går gjennom forretningsmodell, økonomi og annet. Etablererguiden har mange nyttige tips og verktøy, og gir nystarteren en del å tenke over i oppstartsfasen. I tillegg har vi framforhandlet gode avtaler med lokalt næringsliv på «oppstartstilbud» på revisjon, regnskap, design med mer.

Informasjonsfolder «Din idé»

I tillegg er det utviklet en informasjonsfolder for å ha noe skriftlig materiell som kan gi folk informasjon om etablererløpet og muligheten til oppfølging og støtte i etablererfasen. Folderen kan du se til høyre.

Etablerersamlinger
I tillegg til samlinger en til en, har vi startet med etablerersamlinger, som etter planen skal holdes 2 ganger pr år. Den første samlingen ble holdt 7. desember, og alle som har startet bedrift i Åfjord siste 2 år ble invitert. 11 etablerere møtte opp for å diskutere ambisjoner, utfordringer og muligheter. I tillegg hadde de en idémyldring på hva man trenger å vite mer om som ny bedriftseier. Mange pekte på økonomi og lover og regler omkring ansatte, lønn, skatt og HMS som et punkt de ville lære mer om. I tillegg var det flere som ville fokusere på markedsføring, bruk av nett/sosiale media og utvikle seg til en bedre selger. Neste samling blir i mars.

Landbruk

Bondekaffe

Høstens første «Bondekaffe» ble holdt tirsdag 6.desember med Nortura og Åfjord Sparebank som arrangører, og nesten 30 bønder fra Åfjord og Roan møtte opp. Arnt Ove Løvås fra regionutvalget i Nortura, og rådgiver på storfekjøtt Lars Nordbotn holdt gode innlegg, og det var spesielt artig å se flere unge fjes. Du kan lese mer om bondekaffen her.

Dyrk Fosen

Åfjord har tidligere hatt et landbruksprosjekt sammen med Rissa og Roan som er avsluttet, men siden landbruket er i stadig utvikling og møter en del utfordringer med tanke på generasjonsskifter, ombygging osv, er det besluttet å starte et felles prosjekt for landbruket i alle Fosen-kommunene. Dette kalles Dyrk Fosen. Her skal det fokuseres på 3 hovedområder, husdyr, grøntproduksjon og lokalmat/reiseliv. Fylkesmannen har allerede signalisert at de vil støtte prosjektet, så vi kommer i gang fra januar 2017. Tiltak for kompetanseheving og rekruttering/Nye bønder vil være viktige i prosjektet.

Lokalmat

«Fosen Matfestival»?

I forbindelse med at det skal arrangeres NM i saueklipping, ullhåndtering og bruk av gjeterhund på Austrått Gård i oktober 2017, er det foreslått å arrangere en slags «Fosen Matfestival». Vi har omtrent 30 lokalmatprodusenter i Åfjord med smått og stort, og antakelig vil vi nærme oss 100 produsenter på Fosen sett under ett. Et stort arrangement på en slik flott gård som Austrått vil være en gylden anledning til å samle de ulike aktørene. Dette er noe vi vil jobbe for å skape. Les mer om NM her. 

Utmark

Vi har nå fått bekreftet at vi får 450 000 kr fra kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 til forenkling av utmarksforvaltningen i kommunen. Viktige oppgaver i prosjektet vil bli digitalisering av skjema, informasjon til innbyggere og besøkende og skolering av servicetorg og turistinformasjon.

Handel

Åfjord Handelsforum skal ha kick-off for alle ansatte i handelslivet 11.januar 2017 på Fosen Fjordhotell. Se invitasjon til høyre.

Program:

17.00 Tapas og alkoholfri punsj, og bli kjent-tid.

17.50 Velkommen og bakgrunn for Åfjord handelsforum

18.00 Samarbeid og høy service – forutsetningen for suksess v/Veronica Næss

19.00 Veien videre mot et velfungerende handelsforum

– Presentasjon av interimstyret i Åfjord handelsforum

– Verving av medlemsbedrifter

– Forslag til styremedlemmer fra bransjen

 

Lokal verdiskapning vind (gjennom FFS; Fosen Facility Solutions)

FFS er en paraplyorganisasjon for en rekke lokale tjenestetilbydere, og modellen har som mål å sikre maksimal lokal verdiskapning i forbindelse med vindkraftutbyggingen. FFS søker nå etter daglig leder som kan være med å bygge opp selskapet og ikke bare se, men gripe mulighetene knyttet til vindkraftprosjektet, og sørge for at lokale leverandører får ta del i prosjektet.

Se stillingsannonsen her. 

Næringsfond

Det så lenge ut til at det kommunale næringsfondet skulle forsvinne helt fra 2017, på grunn av at overføringene fra fylket ble fjernet. Saken har fått oppmerksomhet i media og mange mener at i et lokalsamfunn som står ovenfor en prosjektperiode med vindkraft, kan en slik etablerings- og veksthjelp være avgjørende for lokal verdiskapning. Det er derfor en svært gledelig nyhet at Åfjord kommunestyre har vedtatt å bruke 300 000 kr av eget budsjett til et næringsfond for 2017. Dette ble vedtatt etter forslag fra Åfjord Høyre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for næringslivet!

Åfjord Utvikling jobber med prosjekter innenfor flere ulike områder. Vi informerer om status for disse prosjektene her, men kom gjerne innom for en prat om du har spørsmål eller innspill til prosjektene.

Velkommen!

Prosjekter i Åfjord Utvikling

Å-magasinet

Oppfølging av nystartere

Møteplasser

Landbruk

Lokalmat/matfestival

Utmark

”Utopia”

Vindfo

Grønt Kompetansesenter

Handel

Turisme

Lokal verdiskapning vind

Investeringsfond

Print Friendly, PDF & Email