Show me the money – jakten på vekstkapital

Det kanskje mest essensielle spørsmålet for alle som vil starte eller videreutvikle en bedrift er hvordan man skal skaffe kapital. Dette var da også hovedtemaet for Vekstkonferansen 2016 i Bygdeboksen på Stokkøya.

Det var Åfjord Utvikling som hadde invitert en rekke representanter for nye og gamle virksomheter på Fosen for å møte noen av dem som kan gi tilgang til kapitalen. Innledere fra Innovasjon Norge, Connect, Investinor og Fosen Innovasjon hadde mange råd å gi til de som skal starte eller videreutvikle en bedrift, men ifølge Terje Aas i Innovasjon Norge er det for mange som lar bedriftsplanene sine bli påvirket av hva som kan gi lån og tilskudd.

− Det første dere gjør kan ikke være å komme til oss for å finne ut hva som kan gi tilskudd, dere må ha tenkt ferdig på forhånd, påpekte Aas, som også understreket viktigheten av å ha kunnskap om markedet. – Dere må sørge for at det blir mange foran kassaapparatet, som han sa.

En sentral ressursperson for bedrifter og gründere på Fosen er Bjørn Damhaug i Fosen Innovasjon. Hans oversikt over de ulike støtte- og tilskuddsordningene er egnet til å gi enhver gryende bedriftseier grå hår. Men det er ikke bare antallet søknadsmuligheter som er et hinder, også måten søknadene blir skrevet på er vesentlig.

− De ulike ordningene kan man alltids skaffe seg oversikt over, men man må være oppmerksom på at jo høyere opp i søknadshierarkiet man kommer, jo mer kreves det at man behersker «stammespråket». Det kan derfor være lurt å alliere seg med noen av oss som kan dette språket når søknadene skal skrives, sa Damhaug.

Det Trondheimsbaserte statlige investeringsselskapet Investinor la vekt på at en ide eller et produkt i seg selv som oftest ikke er nok til å lokke investorene på banen. At det finnes kunder er vel så viktig.

− Når en gründer går ut døra mi tenker jeg ofte – typisk ingeniør, og han tenker sikkert – typisk blåruss, men sannheten er jo at en vellykket bedrift trenger begge deler, sa Egil Garberg fra Investinor.

Vekstkonferansen er et ledd i Åfjord Utviklings arbeid for å skape en møteplass og en plattform for gründere og bedrifter i utvikling. Arnt Ove Amdal fra Overhalla Betong og Roar Svenning fra Bygda 2.0 gav forsamlingen gode historier om hvordan bedrifter kan bygges fra bunnen av bare viljen og pågangsmotet er sterkt nok.

− Det gjelder å tenke stort samtidig som du er redd, da kommer du til toppen av fjellet, som Arnt Ove Amdal uttrykte det.

Print Friendly, PDF & Email