Stor interesse for solceller

Til tross for nøkterne anslag og et beskjedent rykte er det et stort potensiale i solceller i Norge og på Fosen. Rissa Kraftlag presenterte mulighetene for å bli såkalt plusskunde, og produsere sin egen strøm.

Godt oppmøte

Mandag kveld sto solceller på planen, da Rissa Kraftlag gjestet Åfjord og Fosen Fjordhotell, for å fortelle de over 30 frammøtte om mulighetene knyttet til solceller. Daglig leder Per-Arne Sæther ønsket velkommen og fortalte kort om firmaet Rissa Kraftlag og deres samarbeid med Nortek Elektro i Åfjord. Rissa Kraft har, i tillegg til å være strømprodusent, avdelinger for installasjon, bredbånd/fiber og IKT. Nå satser de også på høyspent gjennom underselskapet Fosen Kraftmontasje AS, og skal drive med bygging, drift og vedlikehold av høyspentanlegg.

Lang garanti og lite vedlikehold

Sæther overlot ordet til avdelingsleder på installasjon John Bernard Roten, som gikk i dybden på det tekniske rundt solcelleranlegg; produksjon, montasje og økonomi. Roten forklarte at garantien på solcellepanelene var hele 25 år, men at levetiden på slike anlegg kan være over 30 år. Da forutsettes det at man skifter inverter minst en gang i løpet av dette livsløpet, siden dette er snakk om finelektronikk med høy temperatur som slites fortere. Utover dette er det lite behov for vedlikehold på anlegget. Solcellepanelene monteres av snekkerfirma som Rissa Kraft har avtale med, slik at fester og konstruksjon tåler snø og friskt trøndervær.

Vil at folk skal bli positivt overrasket

Roten ga også eksempel på produksjon og utbytte av solceller, men var opptatt av å bruke relativt nøkterne tall. – Vi vil heller at folk skal bli positivt overrasket, enn å love gull og grønne skoger. Vi har bedre forutsetninger for solceller i Norge enn mange tror. Nå lages for eksempel panelene med pyramideform, slik at de ikke lenger er så avhengig av solvinkel.

18 år «gratis» strøm

Selv med nøkterne anslag for utbytte og prisvekst i årene framover, anslås det at et solcelleanlegg kan være nedbetalt på ca 12 år, og i resten av levetiden, ca 18 år, har man gratis strøm.

Viktig å bruke strømmen selv

Rissa Kraft påpeker at det er viktig å bruke mest mulig av strømmen selv. Prisen på overskuddsstrøm som selges ut på nettet er ikke all verden, så man har absolutt mest igjen der man kan bruke «egen» solcellestrøm, i stedet for å kjøpe fra strømnettet.

Muligheter for landbruket

Knut Steinsheim fra Nortek Elektro fortalte også om muligheter for landbruket til å installere solceller. Store takflater, og relativt stort behov for strøm om sommeren til vask, ventilasjon m.m. gjør fjøstak til en aktuell arena for solceller.

Ta kontakt om du vil bli plusskunde

Rissa Kraftlag har gode avtaler for de som ønsker å bli såkalt «plusskunde» og produsere sin egen strøm, og de oppfordrer interesserte til å ta kontakt.

Du kan lese mer her.