HAVROM

Havrommet gir grunnlag for næring, vekst og rekreasjon
Det går godt

Det går godt

Det går godt i laksenæringen, det gjør det også for Refsnes laks, som er det eneste lokaleide oppdrettsselskapet på Fosen. Selv om det har vært gode priser en tid nå, så er det likevel utfordringer og usikkerhetsmomenter i bransjen, sier Ivar Refsnes, som er eier og arbeidende styreformann hos Refsnes laks.

Frihet med egen fiskebåt

Frihet med egen fiskebåt

Joakim på 21 år har kjøpt fiskebåt og fisker i åpen gruppe. Livet som fisker er krevende - det er mye arbeid, men det er også en stor frihet, sier han.

Åfjord har gode naturgitte fortrinn med sin kystlinje som i dag produserer laksefisk, blåskjell og fangst av fisk og krabbe. Havrommet dekker også turisme som tuftes på bruk av havet, for fiske og fangst og rekreasjon. Servicenæringer tillknyttet oppdrett og andre muligheter for utnyttelse av ressurser fra havet kan bli satsningsområder etterhvert. Dette kan være innen bioprospektering, nye lite utnyttede arter eller ressurser vi i dag ikke vet vi potensialet til.