Hydrogen

I forbindelse med vindkraftutbyggingen som foregår på Fosen er hydrogenproduksjon lansert som en energilagringsmulighet og mulig industrivirksomhet i området.

Informasjon om hydrogen på Fosen

25 August Workshop – Fra vind til hydrogen

Workshop – Fra vind til hydrogen

Med den store vindkraftutbyggingen som skjer på Fosen gir det mulighet til videreutvikling i produksjon og lagring av grønn energi. Hydrogen som drivstoff er i startgropa - og her kan vi sette Åfjord og Fosen på kartet i form av at vi kan få lagt produksjonen hit på lang sikt.