Møteplass

Prosjekt møteplass består i å utvikle området på tangen ved hotellet