Shopping

Med fire kjøpesenter i Åfjord, får du tak i det meste du måtte trenge.

shopping

Åfjordingene handler i Åfjord

Åfjordingene handler i Åfjord

Den store handelsundersøkelsen som nylig ble gjennomført viser at kundene er godt fornøyde med Åfjord som handlested. Det åfjordingen savner mest er en billig utstyrsbutikk av typen Europris eller Jula .

Åfjord Handelsforum etablert

Åfjord Handelsforum etablert

Nylig tok Åfjord Utvikling initiativ til å etablere Åfjord Handelsforum. Initiativet har sin bakgrunn i et ønske om mer samarbeid mellom butikkene i Åfjord. Forumet ønsker å ha alle handelsbedriftene som medlemmer.

Hyttefolket handler mye i Åfjord

Hyttefolket handler mye i Åfjord

I oktober gjennomførte Åfjord Utvikling en stor handelsundersøkelse blant kommunens hytteeiere. Omtrent 850 hytteeiere ble spurt om sine handelsvaner - nesten 350 svarte. Svarene er svært positive for de som driver butikk i Åfjord.

Shopping i Åfjord