Vind

Åfjord vil være sentrum for en massiv utbygging av vindkraft de neste årene, og her finner du nyheter relatert til dette.

Vindkraft i Åfjord

Årskavalkade 2016

Årskavalkade 2016

En oppsummering av de ulike prosjektene Åfjord Utvikling har jobbet med det siste året

Kroatene kommer

Kroatene kommer

Det Kroatiske selskapet Dalekovod vant som de fleste kjenner til anbudet med å bygge linjene for Statnett.

Jubel for ny Fv 723 til Stoksund

Jubel for ny Fv 723 til Stoksund

Etter heftig administrativ og politisk jobbing, ble det en gledens dag i Åfjord da Fylkesutvalget tirsdag 6.september vedtok finansieringen av veien, med kostnadsrammen på 270 millioner kroner. Veien skal stå ferdig høsten 2019.

Ny storkontrakt til Syltern

Ny storkontrakt til Syltern

Johs. J Syltern har igjen klart å overbevise Statkraft om at de er det beste valget for å bygge infrastruktur til de kommende vindparkene i Åfjord og Roan. Denne gangen gjelder det internveger og øvrig infrastruktur til Roan vindpark. Kontrakten er verdt langt innpå en halv milliard kroner.

25 August Workshop – Fra vind til hydrogen

Workshop – Fra vind til hydrogen

Med den store vindkraftutbyggingen som skjer på Fosen gir det mulighet til videreutvikling i produksjon og lagring av grønn energi. Hydrogen som drivstoff er i startgropa - og her kan vi sette Åfjord og Fosen på kartet i form av at vi kan få lagt produksjonen hit på lang sikt.

Storkontrakt til Stjern Entreprenør

Storkontrakt til Stjern Entreprenør

- Det er en kjempejobb for oss, den største noen gang, sier Helge Stjern. Stjern Entreprenør AS skal bygge trafostasjoner i Åfjord, Roan, Snillfjord og Surnadal i samarbeid med GE Power Norway.

Andre anleggskontrakt til Syltern

Andre anleggskontrakt til Syltern

Den andre anleggskontrakten i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land blir tildelt fosenselskapet Johs. J. Syltern AS. Selskapet bygger allerede vei til Roan vindpark, og har nå vunnet Fosen Vinds tilbudskonkurranse om å bygge adkomstveien til Storheia vindpark også.

Statnett-ja til kraftledning

Statnett-ja til kraftledning

Det er vedtatt utbygging av delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal i Snillfjord og arbeidet starter i mai 2016.

Utfyllende informasjon fra Statfkraft

Utfyllende informasjon fra Statfkraft

Statkraft skal bygge ut seks vindparker i Midt-Norge, deriblant 3 i Åfjord. I den forbindelse har Statkraft publisert utfyllende informasjon om vindkraftutbyggingen og de ulike vindparkene. Les informasjonen fra Statkraft her.

Snart klart for vindkraftvedtak?

Snart klart for vindkraftvedtak?

Vi har ventet lenge, men aldri har signalene vært klarere på at vi nå står foran en av de største utbyggingene på fastlands-Norge noen gang.

Er det et potensial for hydrogenproduksjon på Fosen?

Er det et potensial for hydrogenproduksjon på Fosen?

Det ligger an til at halvparten av den vindkraften som realiseres i landet kommer i Midt-Norge. En mulig storutbygging av vindkraft på Fosen og i Snillfjord vil føre til at Midt-Norge blir et tyngdepunkt for vindkraft i Norge.

Bærekraftige Game Changers 2015

Bærekraftige Game Changers 2015

Åfjord, og Stokkøya var sentrum for årets mest spennende konferanse, der Anne Lindmo ledet forsamlingen gjennom et interessant program med både vindkraft, hydrogenbil og en flyvende energiminister.