Trives best når det blåser

Den nye lederen for næringsutvikling i Åfjord kom inn som et svært friskt pust rett etter at den omfattende vindkraftutbyggingen på Fosen ble vedtatt vinteren 2016. Da hadde forgjengeren i stillingen nettopp returnert til vindkraftnasjonen Danmark for å drive et maritimt museum.

Med solid bakgrunn fra trøndersk næringsliv har den effektive bergenseren allerede rukket å sette flere solide fotavtrykk i det åfjordske nærings- og samfunnsliv. Rolf Øia mener konkrete planer og målbare prosjekter er de viktigste verktøyene for å oppnå vekst og utvikling.

– Åfjord Utvikling har som oppdrag å skape utvikling og da må vi kunne styre ressursbruken vår på en fornuftig og målbar måte, forklarer den erfarne næringsutvikleren.

Samspill

Samspill står sentralt for Rolf Øia. Mellom kommune, næringsliv, ansatte og befolkning. Han tror på å bringe de ulike partene sammen for å få vellykkede prosesser og et godt resultat. Alt Åfjord Utvikling jobber med relaterer seg til de tre hovedpillarene; bolyst, besøksattraktivitet og næringsutvikling.

– Vi jobber blant annet med å utrede mulige møteplasser i sentrum, og i den forbindelsen er det naturlig å gå i dialog med innbyggerne for å finne ut hvordan disse møteplassen bør være. Det vil bidra til både økt bolyst og større eierskap, tror Øia.

Lokal verdiskaping

Øia har vært fødselshjelper for opprettelsen av bedriften Fosen Facility Solutions (FFS) som skal være et svært viktig bindeledd mellom lokalt næringsliv og de store aktørene i vindkraftutbyggingen. Han tror dette er et helt sentralt redskap for å gjøre lokalt næringsliv attraktive for store bedrifter som Statkraft og Vestas.

– Erfaringene har vist at det er mye letter for de store selskapene å benytte lokalt næringsliv når det finnes et felles sted for henvendelser og fakturering. Det siste er særlig viktig fordi store selskaper ofte har helt andre oppgjørsrutiner enn de små. Det stilles dessuten så strenge krav til HMS ved slike utbygginger at det er behov for en sentral aktør til å utarbeide, og følge opp, rutinene overfor mindre leverandører, forteller Øia.

Åfjord Handelsforum

Et annet sentralt prosjekt for utviklingslederen har vært å få den lokale handelsnæringen til å samarbeide tettere. Han tok derfor initiativ til å starte Åfjord Handelsforum akkurat i tide til å sparke i gang Black Friday i november.

– Samarbeid handelsbedriftene imellom er helt avgjørende for å lykkes. Åfjord kan ikke konkurrere i pris mot netthandel eller byhandel, og må derfor jobbe for å skape gode handelsopplevelser. Bare gode samspillprosjekter kan gjøre dette mulig, mener Øia.

Åfjord Handelsforum får sin offisielle start med kick off for eiere, ledere og ansatte den 11.januar på Fosen Fjordhotell, med blant annet et inspirerende foredrag om samarbeid og service.

Grønt kompetansesenter

Som et resultat av den pågående vindkraftutbyggingen har Øia også meislet ut en plan for et lokalt grønt kompetansesenter. Planene omhandler et mulig nybygg på Monstad havn som kan bli et lokalt kompetansesenter for fornybare næringer.

– Sentralt i planene står aktører som Statkraft, Trønderenergi og Åfjord videregående skole. På Frøya finnes det allerede et blått kompetansesenter, så det er helt naturlig å tenke et grønt kompetansesenter i forlengelsen av at Åfjord blir vertskap for Europas største vindkraftutbygging, mener Øia, som også viderefører arbeidet med å etablere en testproduksjon for hydrogen på Fosen i samarbeid med SINTEF.

Nyskaping

Viktig for Øia er også arbeidet med å gjøre Åfjord til en kommune som inspirerer og oppmuntrer til gründervirksomhet og nyskaping, Det er allerede avholdt en konferanse om temaet og neste temasamling står for tur i mars 2017.

– Tilbakemeldingene fra gründere og småbedrifter er at de mangler kompetanse på markedsføring i sosiale medier, så det blir tema på første samling, sier han.

Står sterkere sammen

Rolf Øia mener at Åfjord med sine 3300 innbyggere er helt avhengig av godt samarbeid. Blant annt derfor er Åfjord Utvikling i ferd med å fronte et prosjekt sammen med reiselivsnæringen for å sette fokus på hva som kan øke besøksattraktiviteten.

– Det blir en workshop allerede i januar der vi skal se på hvilke elementer som kan utgjøre vår “gyldne omveg”. De enkelte aktørene i besøksbransjen står mye sterkere sammen, enn de gjør alene, poengterer Rolf Øia.

Rolf Øia

Alder: 51 år.
Bosted: Byåsen/Lauvøya.
Utdanning: Økonom
Praksis: Daglig leder i ulike deler av norsk næringsliv i de siste 27 årene.
Hovedbeskjeftigelse: Daglig leder i Åfjord Utvikling
Største utfordring: Å få næringslivet til å samarbeide tettere – en evig jobb.
Neste milepæl: Realisere et grønt kompetansesenter på Monstad.

Print Friendly, PDF & Email