Om Åfjord Næringsforening

Visjon

Åfjord Næringsforening har som visjon å;

– skape mer interesse for næringslivet vårt blant innbyggerne i Åfjord
– sette Åfjord på kartet som Fosens handelssentrum
– skape en positiv ånd omkring det å være Gründer

Misjon

Åfjord Næringsforening skal være en samlende plattform for bedriftene i Åfjord og omegn, med det klare formål å kontinuerlig samle informasjon, samt registrere behov og ønsker fra bedriftene, slik at de utførende aktørene kan tilrettelegge for at visjonen kan innfris, samt sikre optimale vekstbetingelser.

Dette gjøres ved å;

– etablere systemer og rutiner som sikrer at vi, til enhver tid, har inngående kjennskap til våre medlemmer
– sikre at foreningen har den riktige utøvende aktør
– utpeke bransje- og områderepresentanter
– ha et engasjert og kompetent styre
– sikre at foreningen har ressurser til å innfri visjonen

Bli medlem?

Å være medlem i Åfjord Næringsforening gir fordeler, i form av medlemsmøter, rabatt ved kurs, være et av alternativene i den årlige kåringen «Åfjord beste handels-og servicebedrift».

Priser for medlemskap:

  • Organisasjoner, enkeltmannsforetak, 1 ansatt kr 750,-.
  • 2 tom 10 ansatte kr 1.500,-.
  • Over 10 ansatte kr 3.000,-.

Betal inn til kontonr: 4345.06.07291 og merk «Medlemskontingent»

Styret

Styret består av Siri Stjern-Strøm (Leder), Gunn Salbuvik (Nestleder), Frank Syltern, Hallgeir Solberg, Per Ivar Markanes, Arve Guttelvik (vara) og Ingvill Harbak (vara).

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med styreleder for mer informasjon, tlf 970 68 300 eller e-post siri@stjern.no

Åfjord Næringsforening på Facebook.

Åfjord Næringsforening
8