Om Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening (ÅNF) er en interesseorganisasjon for næringslivet i Åfjord.

Våren 2017 ble det etablert ulike aktivitetsgrupper i ÅNF; Handelsforum, og lokalmat og reiseliv. Strukturen er under utforming, og nye aktivitetsgrupper vil komme etterhvert som behovet melder seg.

Styrets oppgaver:

– Å være talerør mot det offentlige
– Arrangere overordnede kurs, som gir kompetanseheving
– Arrangere felles arrangement
– Kåre årets beste Åfjordsbedrift.

Styrets sørger også for gjennomføring av årsmøte, regnskap med mer.

Aktivitetsgruppene

Aktivitetsgruppene har egne budsjetter og styrer egne tiltak som for eksempel kurs, studieturer, fagsamlinger, møter m.m. i samråd med styret.

Det er valgfritt for medlemmene å være med i aktivitetsgruppene.

Visjon

Åfjord Næringsforening har som visjon å;

– skape mer interesse for næringslivet vårt blant innbyggerne i Åfjord
– sette Åfjord på kartet som Fosens handelssentrum
– skape en positiv ånd omkring det å være Gründer

Misjon

Åfjord Næringsforening skal være en samlende plattform for bedriftene i Åfjord og omegn, med det klare formål å kontinuerlig samle informasjon, samt registrere behov og ønsker fra bedriftene, slik at de utførende aktørene kan tilrettelegge for at visjonen kan innfris, samt sikre optimale vekstbetingelser.

Bli medlem?

Å være medlem i Åfjord Næringsforening gir fordeler, i form av medlemsmøter, rabatt ved, eller gratis, kurs og samarbeid via aktivitetsgruppene.

Priser for medlemskap:

  • Organisasjoner, enkeltmannsforetak, 1 ansatt kr 750,-.
  • 2 tom 10 ansatte kr 1.500,-.
  • Over 10 ansatte kr 3.000,-.

Betal inn til kontonr: 4345.06.07291 og merk «Medlemskontingent og evt. aktivitetsgruppa du ønsker å være medlem i»

Styret

Styret består av Ingrid G Hårstad (Styrets leder tlf 990 24 199), Gunn Salbuvik (Nestleder), Frank Syltern, Hallgeir Solberg, Per Ivar Markanes, Arve Guttelvik (vara) og Ingvill Harbak (vara).

Kontaktinformasjon

E-post: afjordnf@gmail.com

Åfjord Næringsforening på Facebook.

Print Friendly, PDF & Email