Hva kan vi tilby din bedrift?

Sparringpartner

Vi kan være en sparringpartner og gi råd og veiledning for deg og din bedrift med tanke på utvikling og nye ideer.

Kontorplass i starten

Vi kan tilby kontorplass etter avtale om din bedrift trenger det. Her kan du få kontorplass og verktøy for å arbeide med nye prosjekter eller ny etablering i en planleggingsperiode.

Nettverk og kunnskap om virkemidler

Vi har stort nettverk innenfor næringsliv, Innovasjon Norge m.m., og kan sette deg i kontakt med de rette personene som har virkemidler for næringsutvikling og samfunnsutvikling.

Kontorsteder og næringsarealer i Åfjord

Kontorsteder

Bygda 2.0

Kontorlokaler i Bygdeboksen på Stokkøya.

Kort presentasjon av Bygdeboksen
Prisliste kontorer

Næringstorget ved Åfjord Sparebank.

Se informasjon her

Trønderenergibygget på Åmyra.

Ta kontakt med Åfjord Utvikling for mer informasjon.

Næringsarealer

Næringsarealer

Årnes Handel

Store, lyse lokaler i sokkelen på Årnes Handel. Interesserte bes kontakte Geir Tinnen,

Tlf: 908 38 965
E-post: geir@tinnen.no

Monstad industriområde

Her ligger bl.a. et nylig klargjort areal på 8 daa like ved Monstad kai. 
Ved behov for større areal, finnes utvidelsesmuligheter.

Kirkholmen, Stoksund

Ledig industriareal for tyngre industri og virksomhet knyttet opp mot sjøbaserte aktiviteter.

Vassneset

Klargjorte arealer for forretnings- og industriformål.
Sentral beliggenhet i Åfjord sentrum.

Interesserte bes kontakte sektor landbruk, kultur og tekniske tjenester v/avd.leder Hilde Haugdahl Humstad
Tlf: 72532300
E-post: hilde.haugdahl.humstad@afjord.kommune.no

Åfjordstorget

Åfjordtorget får ett ledig lokale på 140m2 i 2. Etg. med samme inngang som Rema 1000. Det er lyse og trivelige lokaler med flotte utstillingsmuligheter, avdelt med ett kontor og ett lager. Senteret har heis. Husleie etter avtale.

Interesserte bes kontakte Per Humstad,
Tlf: 971 60 548
E-post: per@eleganceas.no

Næringsfond

Åfjord Kommune bevilget i 2020 kr 300 000 i kommunalt Næringsfond.

Det er to søknadsfrister:  1. april og 1. oktober

Hvem kan søke?

Etablerere, eksisterende bedrifter, organisasjoner og kommune kan søke om tilskudd.

Hva kan det søkes om støtte til?

Tilskudd fra næringsfondet gis til bedriftsutvikling, produktutvikling (fysiske og konsepter), FoU aktiviteter, samt investeringer og fellestiltak. Disse må ha som formål å støtte arbeidet med å gjøre det mer attraktivt å bo, besøke og starte bedrift i Åfjord.

Der gis ikke tilskudd til utgifter som allerede er påløpt, heller ikke til innfrielse av lån og annen gjeld, samt driftsrelaterte utgifter – eksempelvis kasseapparat, inventar, software, revisor og andre utgifter som er obligatoriske for å drive bedrift.

Omfang for søknader

Støttesats: Opp til 50% av kostnadsrammen.
Egeninnsats kan medgå til en timesats på opp til 400 kr/time.
Støtte opp til 250.000 kr. per søknad.
Det forutsettes at søkerne stiller med egenkapital i finansiering av prosjektet.

Innsatsområder som vil bli særlig prioritert

Områder som prioriteres er det Fondstyret som bestemmer – mer info ang Næringsfond kommer.

 

Prioriteringer

– Nyskapingsprosjekter

– Prosjekter hvor flere lokale aktører arbeider sammen

– Størrelsen på egeninnsats og risikovillighet

– Førstegangssøkere og ungdom

Saksbehandling

Hver enkelt søknad om tilskudd fra næringsfondet skal vurderes og behandles særskilt, i forhold til fondets formål og konkrete innsatser for gjeldende søknadsrunde. Sysselsettingseffekt og helhetlig vurdering av økonomi i hvert omsøkt tiltak legges til grunn for prioriteringene. Det er Åfjord Utvikling som behandler og administrerer Åfjord kommunes næringsfond. Formannskapet i Åfjord kommune er fondsstyre, og avgjør hvilke prosjekter som skal tildeles midler.

Midler tildeles to ganger årlig; i mai/juni og november/desember.

Åfjord Utvikling har til hensikt at behandle alle søknader innen 4 uker fra søknadsfrist, og deretter framlegge for fondsstyret til vedtak.

Før du søker:

Ta kontakt til Åfjord Utvikling og få en dialog om hvordan du optimerer ditt prosjekt til å oppnå støtte.

Dokumentasjonskrav for utbetaling

1) Avholdte eksterne utgifter (kopi av bilag og bankutskrift framsendes)
2) Timeregistrering i forbindelse med egeninnsats (se egen standardmal for registrering under fanen «rapportering av egeninnsats» under)
3) Utgifter og timeforbruk må ikke være påbegynt før innsendelse av søknad
4) Bilder av prosjekt (hvis mulig)
5) Kort beskrivelse av resultat og eventuelle avvikelse

Utbetaling kan skje med én samlet utbetaling eller to delutbetalinger.

Søknadsprosess

Nye krav fra Sør Trøndelag Fylkeskommune sier at alle som søker om støtte til kommunale næringsfond skal sende inn søknad til kommunen via et elektronisk søknadssystem.

1) Opprett ny bruker
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen «Åfjord Kommune Næringsfond»
5) Søk i vei innen fristen
Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.
Søk næringsfond her!
Print Friendly, PDF & Email