Åfjord kommunes næringsfond

Økonomiske støtte til etablering og utvikling av bedrifter, samt prosjekter og fellestiltak, med tydelig formål om å bidra til å gjøre det mer attraktivt å bo og besøke Åfjord.

Hvem kan søke?

Etablerere, eksisterende bedrifter, organisasjoner og kommune kan søke om tilskudd.

Hva tildeles det tilskudd til?

Tilskudd fra næringsfondet gis til bedriftsutvikling, produktutvikling (fysiske og konsepter), FoU aktiviteter, samt investeringer og fellestiltak, der tydelig har til formål at understøtte arbeidet med at gjøre det mer attraktivt at bo, besøke og starte bedrift i Åfjord.

Der gis ikke tilskudd til utgifter som allerede er påløpt, heller ikke til innfrielse av lån og annen gjeld, samt driftsrelaterte utgifter – eksempelvis kasseapparat, inventar, software, revisor og andre utgifter som er obligatoriske for å drive bedrift.

Etablererpakke (fast pakke, kan søkes hele året ved henvendelse til Åfjord Utvikling)

Der er løpende etterspørsel på støtte til etablering av bedrift, sparring på forretningsplan samt avklaringer vedrørende regnskap og revisjon. Åfjord Utvikling vil gjerne kunne imøtekomme disse henvendelser hele året. Derfor har Åfjord Utvikling sammen med Åfjord Sparebank, Systemrevisjon Fosen, Norgesregnskap og Arena Utvikling utarbeidet en Gründerpakke, som vi tilbyr alle som vil starte egen bedrift. Midlene til disse Gründerpakkene kommer fra Åfjord kommunes Næringsfond.

Omfang for søknader

Støttesats: opp til 50{a9573b1ce45e5dbcc751ee04d684e00e67d4c7f4c92f725bf2ccaf75325cb67c} (opp til 75{a9573b1ce45e5dbcc751ee04d684e00e67d4c7f4c92f725bf2ccaf75325cb67c} for kvinner og ungdom)
Egeninnsats kan medgå til en timesats på opp til 400 kr/time
Støtte opp til 250.000 kr. per søknad
Det forutsettes at søkerne stiller med egenkapital i finansiering av prosjektet.

Innsatsområder som vil bli særlig prioritert

Innsatsområder for næringsfondet er definert med utgangspunkt i strategiplan for Åfjord Utvikling, samt kriterier fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

– Lokalmatproduksjon

– Opplevelsesbaserte tilbud og attraksjoner rettet mot besøkende og turister

– Kompetansetilbud innenfor primærnæringer

– Utvikling og gjennomføring av tiltak som skaper regional, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet på Åfjord

– Innsatser som kobler ungdommer tettere på lokalt næringsliv

– FoU-aktiviteter som tydelig skaper økt sysselsetting og vekst

Prioriteringer

– Match i forhold til ovennevnte innsatsområder

– Nyskapingsprosjekter

– Prosjekter hvor flere lokale aktører arbeider sammen

– Størrelsen på egeninnsats og risikovillighet

– Førstegangssøkere og ungdom

Saksbehandling

Hver enkelt søknad om tilskudd fra næringsfondet skal vurderes og behandles særskilt, i forhold til fondets formål og konkrete innsatser for gjeldende søknadsrunde. Sysselsettingseffekt og helhetlig vurdering av økonomi i hvert omsøkt tiltak legges til grunn for prioriteringene. Det er Åfjord Utvikling som behandler og administrerer Åfjord kommunes næringsfond. Formannskapet i Åfjord kommune er fondsstyre, og avgjør hvilke prosjekter som skal tildeles midler.

Midler tildeles to ganger årlig; i mai/juni og november/desember.

Åfjord Utvikling har til hensikt at behandle alle søknader innen 4 uker fra søknadsfrist, og deretter framlegge for fondsstyret til vedtak.

Før du søker:

Ta kontakt til Åfjord Utvikling og få en dialog om hvordan du optimerer ditt prosjekt til å oppnå støtte.

Dokumentasjonskrav for utbetaling

1) Avholdte eksterne utgifter (kopi av bilag og bankutskrift framsendes)
2) Timeregistrering i forbindelse med egeninnsats (egen standardmal for registrering kommer)
3) Utgifter og timeforbruk må ikke være påbegynt før innsendelse av søknad
4) Bilder av prosjekt (hvis mulig)
5) Kort beskrivelse av resultat og eventuelle avvikelse

Utbetaling kan skje med én samlet utbetaling eller to delutbetalinger.

Søknadsprosess

Nye krav fra Sør Trøndelag Fylkeskommune sier at alle som søker om støtte til kommunale næringsfond skal sende inn søknad til kommunen via et elektronisk søknadssystem.

1) Opprett ny bruker
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen «Åfjord Kommune Næringsfond»
5) Søk i vei innen fristen
Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.
Søknadsfrist neste tildelingsrunde: 1. april 2019

Åfjord Kommune bevilget i 2019 kr 300 000 i kommunalt Næringsfond. Det er to søknadsfrister:  1. april og 1. oktober

Roan kommune har eget næringsfond og praktiserer i 2019 løpende søknadsfrist.
Søknad sendes direkte til Roan Kommune: postmottak@roan.kommune.no

 

Ta gjerne kontakt med Åfjord Utvikling på post@afjordutvikling.no i forkant av søknad. Søknad skjer elektronisk via Regionalforvaltning.

Søk Næringsfond her!
Se vedtekter for næringsfondet her
Last ned skjema for rapportering av egeninnsats
Print Friendly, PDF & Email