Variert program fenget mange bønder

Interessante innlegg, god mat og perfekt ”innevær” var noen av suksessfaktorene da 45 frammøtte deltok på fagdagen Bonde anno 2017 i regi av Åfjord Utvikling AS og Dyrk Fosen denne uka.

Varierte foredrag

Deltakerne fikk med seg et knippe varierte foredrag fra banker, rådgivningsapparat og bondeorganisasjoner. Mette Ulvestad fra Tine rådgivning fikk skryt for sitt innlegg om LEAN, og hvordan dette kan gjøre oss mer effektive, både på gården og i hverdagen for øvrig. Mange av tilhørerne var interesserte i prosessen omkring eiendomsoverdragelse, og rådgiver Hilde Haugdahl Humstad fortalte engasjert om at det er viktig å starte dialogen tidlig og avklare forventninger på tvers av generasjonene. Ulike løsninger for overdragelse ble presentert, og flere deltakere noterte flittig.

Veien til Innovasjon

Torill Mevik i Innovasjon Norge fortalte om deres støtteordninger, og hvordan de prioriterer ulike søknader. Nye retningslinjer for 2018 sier at vi skal prioritere små og mellomstore bruk, fortalte hun. – Samtidig kan vi bistå ved generasjonsskifter med enklere investeringer for å sikre videre drift. Hun oppfordret potensielle søkere til å ta kontakt med Innovasjon tidlig for å diskutere prosjektet. Et par av de frammøtte tok henne på ordet og benyttet anledningen under Mulighetstorget (mingletiden) til å ta en prat med Torill.

Utfordringer i kjøttmarkedet

Ikke uventet ble det noe diskusjon om ståa for sauebøndene lenger ut på dagen, da Bjørn Wæhre i Nortura fortalte om markedssituasjonen for lam- og sauekjøtt. Det har snudd fort fra underskudd til overskudd, og til tross for godt salg i 2017 er det en utfordrende situasjon, spesielt på sauekjøtt. Mange nye fjøs er bygd som er på tur opp i produksjon, og samtidig ser vi at årets beitesommer har vært dårligere enn vanlig, og lammene er i snitt 600 gram lettere på landsbasis enn i fjor, noe som utgjør flere hundre tonn med kjøtt i løpet av året. Situasjonen på storfe er fremdeles underskudd, men vi ser at flere bygger for ammeku. Produksjonen blir stadig større og produsentene mer seriøse.

Lederen går foran med et god eksempel

Utfordringene med lammekjøttet ble også omtalt av Kjell Erik Berntsen, leder i Norsk Sau og Geit. Han fortalte at han velger å redusere påsett med ca 5%, altså ha færre søyer som skal lamme til våren, for å bidra til å minske overskuddet. Samtidig er det viktig å legge press på butikk-kjedene for å få dem til å ta inn og selge lammekjøtt, og ikke minst gi kundene opplæring i hvordan man bruker dette flotte kjøttet, ikke bare som fårikål, lår og pinnekjøtt. Lammekjøttet vårt er rent, miljøvennlig og basert på norske utmarksressurser påpekte Berntsen. – Ikke bare produserer vi kjøtt og ull, vi bidrar også til et flott kulturlandskap rundt om i hele landet, og derfor er for eksempel turistnæringa veldig glade i oss.

Lokalmat + reiseliv 

En annen som pekte på linken mellom landbruk, matproduksjon og turisme var Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og drikke, som fortalte om hvordan Oi! Jobber og om ulike muligheter innenfor lokalmat og reiseliv.

Dyrk Fosen er på gang

I tillegg fortalte Ketil Kvam, prosjektleder i Dyrk Fosen, at lokalmat og reiseliv blir en viktig del av det nye landbruksprosjektet Dyrk Fosen, sammen med husdyr og grøntproduksjon.  – Dette er vår første lille stunt-opptreden. Vi jobber med å få på plass pådrivere og faggrupper for de tre områdene, og skal være i gang med tiltak i løpet av november. I tillegg vil vi jobbe med omdømme, rekruttering og kompetanseheving, blant annet ved å få på plass en fast voksenagronomutdanning på Fosen, forteller Kvam.