Velkommen til Lokalmat seminar

Velkommen til Lokalmat seminar

Mobilisering av lokalmat på Fosen.

Lokalmatseminar arrangeres 2. oktober fra kl.10.00 på Fosen Fjordhotel, og skal gi faglig påfyll til lokalmatprodusenter. Fosen regionråd/Næringsalliansen på Fosen og Dyrk Fosen er arrangør av lokalmatseminaret.

Programkomiteen for dette seminaret har vært Ingrid Larsen Romstad fra Romstad Gård, Siri Belling Søtt og Sånt, Anne-Lise Haugdahl Humstad fra Åfjord Lokalmat, Liv Heide Dyrk Fosen og Sissel Svenning Åfjord Utvikling/Næringsalliansen.

Aud Kvalvik (Innovasjon Norge) og Beth Tronstad (Matnavet på Mære) vil si litt om ulike ordninger, krav og hva som må til for å lykkes. Astrid Aasen fra Gangstad Gårdsysteri kommer og deler sin erfaring fra Den gyldne omvei og nå Inderøymat som er et samarbeid mellom fem produsenter. Kan man se på muligheter for lignende løsninger på Fosen?

Målet er at matprodusentene, både de som er etablert og de som ønsker å starte opp, skal få inspirasjon og nyttig info om veien videre men også møte andre produsenter for å bli kjent.

I tillegg får deltakerne være med å påvirke veien videre, gjennom en workshop med Kari Kolle, matkontakt hos fylkesmannen. Hun vil lede diskusjonen om veien videre og hvordan lokalmatbedriftene på Fosen skal nå sine mål.

Innovasjon Norge har satt av tid til speedating for de som ønsker det, der man kan få svar på spørsmål og gode råd.

Målet er at matprodusentene, både de etablerte og de som ønsker å starte opp, skal få inspirasjon og nyttig info om veien videre, og samtidig få møte andre produsenter og bli bedre kjent i miljøet.

Vi håper at dette seminaret blir starten på en rekke ulike tiltak som kan støtte oppunder lokalmatproduksjonen på Fosen og gi produsentene verdifullt påfyll. Seminaret vil forhåpentligvis gi oss en pekepinn på hva bedriftene trenger, og hvilke tema som er interessante for videre samlinger på Fosen.

Håper mange benytter muligheten til å melde seg på til post@afjordutvikling.no så  fort som mulig.

Seminaret er gratis og inkl. lunsj.

Praktisk info:
Tid: 2. oktober kl.10.00
Sted:Fosen Fjordhotel.
For:
Alle som driver med  lokalmat, eller er i tankene om oppstart av lokalmat på Fosen.

Påmelding til post@afjordutvikling.no innen 25. sept (men er det over frist, så send mail for å sjekke om det er plasser ledig).