Beregnet tidsplan

Her kan du lese om beregnet tidsplan for prosjektene.

Roan vindpark er først ut. Mesteparten av aktiviteten i regionen er planlagt å foregå mellom tredje kvartal 2018 og første kvartal 2020.

Tidsplana nedenfor kan endres underveis, hvis det blir nødvendig.

1. Arbeidet er tenkt å starte opp i Roan, i andre kvartal 2016. I første omgang starter anlegging av atkomstveier til området. I fjerde kvartal i 2016 vil man starte med internveier, fundamentering og nettilførsel med mer. Samtidig starter arbeidet med å anlegge atkomstveier til Storheia. I andre kvartal 2017 vil man starte arbeidet med internveier, fundamentering og nettilførsel med mer på Storheia.

2. De første vindturbinene er planlagt å monteres i Roan vindpark, i andre kvartal 2018. I tredje kvartal 2018 tenker man å starte arbeidet med Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vindparker, når man skal anlegge atkomstveier.

3. I første kvartal 2019 er Roan vindpark planlagt satt i drift. Samtidig er det planlagt å starte arbeidet med internveier, fundamentering med mer på Harbakfjellet og Kvenndalsfjellet. I tredje kvartal 2019 er det planlagt å starte montasjene av turbiner på Storheia. Storheia skal etter plana settes i drift i første kvartal 2020.

4. På Harbakfjellet og Kvenndalsfjellet er monteringen av turbiner planlagt å starte i andre kvartal 2020. Vindparkene er planlagt å være i drift fra første kvartal 2021.

Print Friendly, PDF & Email