Fakta om Prosjektene

Her finner du litt generell info om prosjektene

Nedenfor kan du lese mer om vindkraft-prosjektene som blir utbygd på Fosen. Helt nederst finner du kart over vindparkene. Du kan trykke på dem for å se kartene i større format. I tillegg til disse inkluderer prosjektet to vindparker på sørsiden av Trondheimsfjorden (Geitfjellet og Hitra 2).

  • Prosjektet omfatter totalt 278 vindturbiner.

 

  • Hele konsesjonen på begge sidene av Trondheimsfjorden er på 1000 MW (1 GW). Det tilsvarer årlig strømforbruk til cirka 170.000 husstander.

 

  • Den totale investeringen er beregnet til 11 miliarder kroner.

 

  • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.

 

  • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har kommunen satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg planlegges det ny kai på det lokale Aunskjæret.

 

  • Totalt anlegges cirka 150 kilometer vei i anleggsområdene.

Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Prosjektene vil gi etterspørsel etter en rekke eksterne tjenester. Lokalmiljøet har jobbet for, og har en forventning om, å få levere mange av dem. Tjenester som behøves er blant annet leie av tungtransport, verksted, lift og lastebilkraner, verktøy og forbruksmateriell, diesel og rent vann, kontorpersonale, avfallshåndtering, borttransport av spillvann, sikkerhetsbemanning, diverse rengjøring, levering og oppsetning av stillas, levering av elektriske komponenter, teltløsning for vindmølle-komponenter, kontor- og mannskapsfasiliteter, veitransportledere, leie av biler, tilhengere og busstransport. I tillegg vil tilreisende arbeidskraft benytte lokalmiljøet til fritidsaktiviteter.

Print Friendly, PDF & Email