For Utbygger og Samarbeidspartnere

Et godt prosjekt for Åfjord kommune, vil i så fall være et godt prosjekt for utbygger og samarbeidspartnere. Her beskrives Åfjord kommunes oppfordringer til tilreisende arbeidskraft, som forbereder seg på en utbygging.

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Et godt prosjekt for Åfjord kommune, vil være et godt prosjekt for utbygger og samarbeidspartnere. Nedenfor beskrives Åfjord kommunes oppfordringer til tilreisende arbeidskraft, som forbereder seg på en eventuell utbygging.

Åfjord kommune ønsker å legge til rette for at en vindkraftutbygging i kommunen kan gi både innbyggere, utbyggere og anleggsarbeidere et effektiv og meningsfullt opphold i et lite men dynamisk lokalsamfunn.

Som et ledd i dette har kommunen en forventning om at innkvartering av tilreisende arbeidskraft kan skje samlet, og i tilknytning til sentrum. Slik kan de tilreisende nyttiggjøre seg lokalt næringsliv, samt ta del i de sosiale tilbudene. I det ligger også å kunne utnytte fasilitetene innenfor kultur og idrettsanlegg. På den måten kan kommunen også i størst mulig grad tilby og benytte infrastrukturen som allerede finnes i bygda. Man vil oppnå stor grad av gjensidig verdiskaping, gjennom et tett og godt samvirke mellom utbygger, lokalt næringsliv, idretten og kulturlivet i kommunen.

Åfjord kommune har skrevet intensjonsavtale med Fosen Bo og Catering AS. Selskapet tilbyr en totalpakke for etablering og drift av boligrigger, under konseptet «Camp Service & Support». Fosen Bo og Catering AS tilbyr riggområde på Frønes sentralt i Åfjord. Riggområdet er merket av i bildet nedenfor.

Bilde av Åfjord sentrum. En illustrert pil peker på Frønes, der man ønsker å plassere en rigg for tilreisende arbeidskraft, ved utbygging av vindkraft. - Klikk for stort bilde

 

Her finner dere hjemmesiden til Fosen Bo og Catering AS.

Lokalt næringsliv har også etablert en felles plattform i Fosen Facility Solutions AS, for levering av relevante tjenester. Selskapet tilbyr seg å være et bindeledd mellom utbygger og lokale bedrifter.

Fosen Facility Solutions AS kan kontaktes på telefon 952 09 999. Hjemmesiden til selskapet finner du her.

Åfjord har et aktivt, solid og allsidig næringsliv. Åfjord kommune ønsker at utbyggingen av vindkraft skal gi gjensidig verdiskaping, i tillegg til at utbygger får utført oppdraget på en god måte. Kommunen har en forventning om at eksterne bidrag så langt det er mulig oppsøkes lokalt. Med eksterne bidrag menes kjøp av tjenester for å utføre oppdrag/inngåtte avtaler. Man oppfordres også til å benytte lokalmiljøet, når man ønsker tjenester som ikke er direkte relatert til arbeidsoppdraget.

Etter en utbyggingsfase ønsker Åfjord kommune å legge til rette for at satsingen på fornybar kraft kan bidra til en positiv og fremtidsrettet lokal utvikling. I samarbeid med utbyggerne ønsker kommunen å legge til rette for utvikling av nye arbeidsplasser innenfor vindkraft og avledede næringer. Videre vil Åfjord kommune arbeide for etablering av relevante utdanningstilbud, samt skape attraktive boligområder. Slik kan utbygger fremover sikres tilgang på god og kompetent arbeidskraft med lokal forankring. Et godt prosjekt for Åfjord kommune, vil derfor være et godt prosjekt for utbygger og tilreisende arbeidskraft.

Print Friendly, PDF & Email