Bærekraftig kommune

Åfjord kommune er i en prosess for å bli bærekraftig kommune.

Åfjord

Åfjord som bærekraftig reisemål

Masterplanen «Hele Åfjord, hele året» er en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial i hele nye Åfjord kommune.

Strategien ble utarbeidet gjennom et samarbeid mellom reiselivet i Åfjord og Åfjord kommune. Masterplanen har som mål at Åfjord skal oppnå merket som Bærekraftig reisemål innen 2023, en merkeordning utviklet av Innovasjon Norge.
Åfjord er derfor i gang med prosjektet «Åfjord som bærekraftig reisemål» hvor vi skal jobbe sammen for å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og skape reiselivsbedrifter som er økonomisk levedyktige.

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr ikke at reisemålet i seg selv er bærekraftig. Men det viser at Åfjord jobber med å kartlegge ulike punkter for forbedring, og at reisemålet er i gang med et kontinuerlig, langsiktig og systematisk arbeid for økt bærekraft.

Merket for bærekraftig reisemål vil fungere som et kvalitetsstempel for kvalitetsbevisste turister. Hvis vi klarer å oppnå merket for Bærekraftig reisemål vil Åfjord bli det tredje reisemålet med dette merket i Trøndelag, sammen med Røros og Den Gyldne Omvei.